Miljøspot med fælles nedgravede beholdere

Ordning 6


Mad- og restaffald, papir, pap, glas, metal og plast 

Du skal aflevere mad- restaffald, papir, pap, glas, metal og plast i boligområdets fælles miljøspot med nedgravede beholdere. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find oplysninger om placering af miljøspot i skemaet under kortet.

 


Vi har udarbejdet et kort hvor du nu kan få et overblik over, hvor mange kilo affald, der indsamles i de enkelte nedgravede beholdere og kuber, da disse vejes i forbindelse med tømning.

Klik her for kort med vejetal

På kortet kan du eventuelt indtaste den ønskede adresse og derefter klikke på den nærmeste runde cirkel, som angiver en placeret container. OBS: Der kan godt fejl i disse vejetal - men vi forsøger løbende at fange de fejl, der måtte være. Så tallene skal lige tages med "et gran salt"

Haveaffald, storskrald og andet affald

Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge i mellem. Måske har I en central plads til haveaffald og storskrald. Måske har I en miljøstation, hvor du udover haveaffald også kan aflevere blandt andet farligt affald, hårde hvidevarer, computerskærme, småt elektronik og porcelæn. Klik på dit boligområde på kortet til højre og se i skemaet under kortet, hvad I har i dit boligområde. 

Klik på den grønne boble til højre og læs mere om hvad en miljøstation er.

Farligt affald

Farligt affald må ikke komme i restaffaldet, da det er farligt for skraldemanden og fordi det skader miljøet, når det bliver brændt på forbrændingsanlægget. 

Farligt affald er blandt andet makeup, batterier, sparepærer, LED pærer, spraydåser, samt alle beholdere med orange faremærke, fx rester af gift, kemikalier, rengøringsmidler og maling.

Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. Bor du i et område med fælles affaldsbeholdere uden en miljøstation, skal du aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Andet affald

Der vil stadig være affald som du ikke kan komme af med i dit boligområde. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.