Miljøspot med fælles minicontainere og nedgravede beholdere

Ordning 5


Madaffald

Du skal aflevere madaffald ved boligområdets fælles miljøspot, hvor der er en nedgravet beholder til madaffald. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find oplysninger om miljøspottets placering i skemaet under kortet. 

Restaffald, papir, pap, glas-, metal- og plastemballage

Du skal aflevere restaffald, papir, pap, glas, metal og plast i boligområdets fælles affaldsøer med minicontainere. 

Haveaffald, storskrald og andet affald

Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge i mellem. Måske har I en central plads til haveaffald og storskrald. Måske har I en miljøstation, hvor du udover haveaffald også kan aflevere blandt andet farligt affald, hårde hvidevarer, computerskærme, småt elektronik og porcelæn. Klik på dit boligområde på kortet til højre og se i skemaet under kortet, hvad I har valgt i dit boligområde. 

Klik på den grønne boble til højre og læs mere om hvad en miljøstation er.

Farligt affald

Farligt affald må ikke komme i restaffaldet, da det er farligt for skraldemanden og fordi det skader miljøet, når det bliver brændt på forbrændingsanlægget. 

Farligt affald er blandt andet makeup, batterier, sparepærer, LED pærer, spraydåser, samt alle beholdere med orange faremærke, fx rester af gift, kemikalier, rengøringsmidler og maling.

Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. 

Bor du i et område med fælles affaldsbeholdere uden en miljøstation, skal du aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Andet affald

Der vil stadig være affald som du ikke kan komme af med i dit boligområde. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.