Todelt beholder ved husstanden og fælles miljøspot

Ordning 1


Mad- og restaffald

Du får hentet mad- og restaffald i en todelt beholder ved husstanden. Beholderen tømmes hver 14. dag. Har dit boligområde valgt sommertømning, bliver beholderen tømt hver uge i juni, juli og august. Klik på dit boligområde på kortet til højre og tjek om dit boligområde har valgt sommertømning i skemaet under kortet. 

Albertslund kommune betaler for en årlig vask i forbindelse med en tømning i løbet af sommeren. Du kan derudover altid selv vaske beholderen, hvis du skønner det er nødvendigt. Læs mere om hvordan du kan undgå lugtgener m.v. under Håndtering af madaffald.

Du lejer den todelte beholder.

Glas-, metal-, papir-, plast- og papemballage

Du skal aflevere glas, metal, papir, plast og pap i boligområdets fælles miljøspot. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find oplysninger om miljøspottets placering i skemaet under kortet. 

Haveaffald og storskrald

Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge i mellem. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find information om dit boligområdes haveaffald og storskraldordning i skemaet under kortet. 

Læs mere om hvordan du bestiller en afhentning under Haveaffald, storskrald og pap

Farligt affald

I dit boligområde har alle husstande fået udleveret en rød miljøboks til farligt affald. Når boksen er fuld, sætter du den ovenpå din beholder eller dit stativ til restaffald. Så skifter skraldemanden den ud med en tom, næste gang han henter dit restaffald. 

Læs mere om hvordan du bruger den røde miljøboks under Farligt affald

Andet affald

Der er stadig en del affald som du ikke får hentet. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.