Ugetømning om sommeren

Hvad er madaffald og hvordan håndteres madaffald så lugtgener minimeres


I de nye ordninger tømmes mad og restaffald hver 14. dag. Dette praktiseres også i andre kommuner, der indsamler madaffald.

I sommermånederne juni, juli og august kan et boligområde vælge at få hentet madaffaldet hver uge, mod at betale et ekstragebyr. Du kan se her om dit boligområde har valgt sommertømning af madaffald.