Kan madaffald genanvendes?

Hvad er madaffald og hvordan håndteres madaffald så lugtgener minimeres


Madaffald anvendes til produktion af biogas. Restproduktet indeholder fosfor og kan derfor anvendes som gødning på markerne. Dette er ikke muligt, hvis madaffaldet brændes, da restproduktet fra forbrænding også indeholder tungmetaller.

Fosfor er en central byggesten for alle planter, dyr og mennesker. Uden fosfor, intet liv. I Danmark importerer vi fosfor, som landmanden spreder ud over markerne hvert forår, så afgrøderne kan vokse. 

Fosfor er ligesom olie en begrænset ressource. Men hvor vi kan erstatte olie med andre energikilder, kan vi ikke erstatte fosfor. Forskerne er uenige om, hvornår minerne løber tør for fosfor. Nogle mener, at det sker om 100 år. 

Det er regeringens vision, at vi skal udnytte bl.a. affaldets indhold af vigtige næringsstoffer som fosfor, som der står beskrevet i ressourcestrategien 2013, "Danmark uden affald".

Danmark er idag førende inden for biogas-teknologien. 

Læs mere her: