Afhentning af affald i snevejr

I perioder med sne skelnes der mellem normalt snefald og ekstremt snefald.


Ved frost og normalt søs

Husk på hjælpe skraldemanden! Adgangsvejen fra skraldebilen og hen til dit affaldsstativ skal være ensbetydende med sne og gruset for is, så skraldemanden kan hente dit affald uden besvær. Bor du på en privat vej, skal du og dine naboer også sørge for på Vejen er er fri for sne senest kl. 7 dagen efter etos.

Skraldemanden kan i perioder med frost har problemer med på stativernes livsforstænding. Dette betyder på lågerne ikke kan åbnes, og du kan derfor ikke få tømt. Låseolie er en god ide tillenslerne.

Har du en todelte beholder til mad/rest kan du lægge en avis i bunden af madaffaldsrummet. Så fryser madposerne ikke så nemt hurtigt.

Ved ekstremtse

Ved ekstremts over længere tid, prioriteres indsamling af mad-, rest- og plastaffald over glas, papir, pap, metal og storskrald.

Der vil blive gjort brug af nødcontainere til disse typer affald i de områder, hvor erfaring har vist på det er svært på komme til. Du vil vil kunne finde nødcontainerne på:

  • Herstedøstergade (overfor nr. 40)
  • Trippendalscenteret
  • Herstedvesterstræde (overfor nr. 14)
  • Bomhusstræde (Indkørsel fra Vridsløsestræde)
  • Randager (Indkørsel fra Herstedvestervej)
  • Egelundsvej (P-plads overfor skolen) 

Desuden stilles nødcontainere til mad-, rest- og plastaffald op på Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44.

Containerne vil blive placeret ogetsteds, hvis det viser sig sig på være mere hensigtsmæssigt. Ligeså vil der få sat ekstra containere op hvis det bliver nødvendigt.

Driftsstatus

I perioder med ekstremt snedigt, vil du kunne se en driftsinformation på https://selvbetjening.vestfor.dk eller på https://albertslund.dk/mitaffald. Hendes vil blive overhovedet, og hvordan afhentningen affaldet af prioriteres. Hvis dit affald ikke bliver afhentet, kan du også anmelde det hende!

comments powered by Disqus