Zink fra affaldsforbrænding bliver til tagrender

Asken indeholder zinkforbindelser der kan udvindes


Når vi brænder affald får vi ikke kun metalrester i slaggerne – også flyveasken indeholder en række metaller - deriblandt zink, som kan genanvendes.

Hvert år får vi, via affaldsforbrændingen således udvundet ca. 145 ton ren zink til genanvendelse. Det er nok til f.eks. at fremstille ca. 100 km tagrende! I timen svarer det til 15 kg zink, hvilket man kan lave ca. 10 m tagrende af.tagrende_halvrund_zink_640x479_0.png

Zinken findes i flyveasken som zinkklorid, zinkhydroxid og andre zinkforbindelser. Der er ca. 30 g zink pr. kg flyveaske. 
Zinken stammer fra forskellige typer affald. Det kan være galvaniseret metalaffald (f.eks. skruer og søm), stumper fra tagrender og andre zinkmaterialer, som fx messing, eller zinkforbindelser fra kemiske produkter (brunstensbatterier, maling, kosmetik, cremer og plastik).

For at få udvundet zinken fra flyveasken, skal materialet igennem en række processer. Først opløses flyveasken i surt spildevand fra røgrensningen. Ved regulering af pH udfældes zink som zinkhydroxid (Zn(OH)2). Denne hydroxidslam sies fra til en ’filterkage’, som består næsten udelukkende af zinkhydroxid.

Filterkagen tørres til ca. 90% tørstof og indeholder ca. 40% ren zink, og det sendes derefter til et firma i Sverige, som omdanner zinkmalm til zink. Her indgår tungmetalproduktet fra Vestforbrænding i processen, inden det ved elektrolyse omdannes til ren metallisk zink.

Zinken genanvendes som nævnt til tagrender. Det anvendes også til tagplader eller til galvanisering, der udføres for at rustbeskytte f.eks. skruer, søm, beslag m.m. Zink kan også anvendes i andre produkter, eksempelvis messing (som er en legering af zink og kobber), eller det kan bruges som korrosionsbeskyttende middel i maling til metaloverflader, til at rustbeskytte den flade malingen anvendes på.