Restaffald

Restaffald er det affald, du ikke sorterer fra som andre typer affald.


Restaffald - Albertslund Kommune

Ja, tak til:

  • bleer og hygiejnebind
  • chips- og kaffeposer
  • flamingo
  • gavepapir
  • kattegrus, hundeposer og strøelse fra husdyr
  • mælke- og juicekartoner
  • pizzabakker
  • støvsugerposer

Hvad så med?

Er du i tvivl om, hvor du skal gøre af nogle typer af affald, så kontakt Verdensmål Centret (tidligere Agenda Centret) på tlf.: 4362 1520. Vi skal have så lidt affald som muligt i restaffald, så vi ikke unødigt brænder materialer af, der kan bruges igen. Tak til dig som gør en ekstra indsats for at sortere rigtigt.

Batterier og elektronikaffald: skal til farligt affald

Dunke, flasker og bøtter, der er mærket med et orange faresymbol: skal til farligt affald

Glas: skal i glas

Madaffald: skal i madaffald

Metal: skal i metal

Pap: skal i pap

Papir: skal i papir

Plast, der indeholder elektronik (alt du kan tilslutte strøm eller batterier): skal i miljøboks eller på genbrugsstationen

Småt elektronik: skal i miljøboks eller på genbrugsstationen

HUSK

Du må ikke bortskaffe dit storskrald som restaffald.

Ringbind, tasker, småt inventar, tøjdyr/bamser, tøj/regntøj/sko/støvler m.m. er ikke restaffald og skal på genbrugsstationen eller dit boligområdes lokale miljøstation. Afhængig af kvaliteten kan du også overveje at sælge brugt, aflevere i indsamlingscontainere til velgørende formål eller i genbrugsbutikker.

Har du brug for vejledning til sortering eller indretning?

 

Behov for flere fraktionsbilleder? 

Hent de forskellige varianter her:

30 x 30 cm piktogram (velegnet til nedgravede containere)

21 x 30 cm billede med tekst (velegnet til 660 L containere)

15 x 21 cm billede med tekst (velegnet fra 240 L til 400 L beholdere)