Jord

Kun mindre mængder byggeaffald, jord og grus kan afleveres på de kommunale genbrugsstationer


Genbrugsstationen modtager ikke jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde.

Større mængder byggeaffald og jord skal du anmelde til Miljø- og Teknik på miljo@albertslund.dk der oplyser hvilke modtageanlæg der kan benyttes.

Du skal selv sørge for at byggeaffaldet bringes til et modtageanlæg, og bortskaffelsen er for egen regning.

Vær opmærksom på at grave- og anlægsarbejde på en grund der er registreret som forurenet, kun må udføres efter ansøgning til kommunen. Du kan læse mere om reglerne for flytning af jord og se om din grund er registreret som forurenet, på siden Flytning af jord