Haveaffald

Haveaffald genanvendes som kompost


Ja, tak til:

  • blade og blomster
  • hækafklip
  • kviste og grene
  • nedfalden frugt
  • græs og ukrudt
  • småt haveaffald
  • træer
  • træstød og rødder

Hvad så med?

Madaffald: Skal i madaffald

Jord: Skal på genbrugspladsen

Har du over 1m3 jord, skal du anmelde det til kommunen.