Søg om tilladelse til etablering

Hvad gælder på affaldsområdet


I skal have tilladelse af kommunen til at etablere nedgravede beholdere. 

Inden I søger om tilladelse, følg vejledningen: Sådan kommer du i gang

Når I søger om tilladelse, skal ansøgningen indeholde:

 • et kort over boligområdet med en præcis angivelse af den ønskede placering af de nedgravede beholdere. Tegningen af beholderne skal være målsat i forhold til en bygning, et vejskel eller andet fast punkt på kortet. (Det er altså ikke nok med et kryds på kortet).
 • en beskrivelse af projektet, hvor I redegør for
  • at lokalplanen er overholdt (P-pladser, fredede træer, brandvej, evt. andet)
  • at vognmanden har godkendt placeringen
  • at tilgængelighedsforholdene overholder hensyn til gangbesværede 
 • antal og størrelse på beholderne og de affaldsfraktioner de skal indeholde, samt antal husstande som skal benytte containerne
 • længste gåafstand til beholderne
 • referat fra den generalforsamling, hvor etableringen af de nedgravede containere blev besluttet, hvis I ønsker at placere containerne på en privat vej

Søg om tilladelse via byggesag@albertslund.dk.

Der kan tage op til 9 uger at få behandlet en byggesag.