Sådan kommer du i gang

Hvad gælder på affaldsområdet


Kontakt leverandøren af den type nedgravede beholder, som I gerne vil have, og indgå en aftale om det videre forløb, herunder om leverandøren vil stå for etableringen.

Vær opmærksom på, at der kan gå optil et ½ år fra I kontakter leverandøren til de nedgravede beholdere er etableret og klar til brug. Gør leverandøren opmærksom på, at I skal søge om byggetilladelse hos Albertslund Kommune.

Almene boligforeninger skal være opmærksomme på de udbudsretlige regler.

Gode spørgsmål I bør vende med leverandøren

Kontakt Agenda Centeret på telefon 4362 2015, eskildsen@agendacenter.dk, og få dem til at hjælpe med at beregne antal og størrelse på de containere, der passer til antallet af husstande og beboere i jeres boligforening. Oplysningerne skal vedlægges ansøgningen om byggetilladelse til kommunenDer skal også være en opgørelse over hvor mange husstande de enkelte beholderopstillinger betjener.

Lav en beskrivelse af jeres projekt og husk at tage højde for, om der skulle være særlige brugergrupper, med særlige behov i jeres bebyggelse. I skal sikre at det er nemt for eventuelle handicappede og gangbesværede at komme til beholderne.

Undersøg i lokalplanen for jeres område om der er særlige forhold I skal være opmærksomme på (p-pladser, fredede træer m.v.)

Når I har fundet et en egnet placering skal den også godkendes af vognmanden. Affald & Genbrug eller Agenda Centeret kan hjælpe med dette.

Indtegn den præcise placering af beholderne på et kort og husk at angive gåafstande regnet fra opgangsdør til beholdere. Tegningen af de nedgravede beholdere skal være målsat i forhold til en bygning, et vejskel eller et andet fast punkt på kortet.

Ovenstående oplysninger skal oplyses ved ansøgning om byggetilladelse.

Opstart tømning

Jeres nedgravede beholdere skal tilmeldes tømning 4 uger før første tømning.

Udfyld og send dette skema til affaldoggenbrug@albertslund.dk og kuberettelser@vestfor.dk når I har fået styr på hvornår I kan begynde at bruge de nedgravede beholdere.