Placering på egen grund eller på vejareal

Hvad gælder på affaldsområdet


I skal som udgangspunkt placere de nedgravede containere på egen grund.

Der må ikke placeres containere på brandveje eller på redningsarealer.

Containerne bør så vidt muligt ikke placeres på et vejareal, men Grundejerforeninger, vejlaug og borgere kan hos Albertslund Kommune søge om tilladelse til at anbringe containerne på p-pladser, vendepladser og lignende. 

Inddrager I p-pladser, skal I sikre at p-plads normerne stadig er opfyldt. Disse er ofte reguleret via lokalplaner.

Er p-plads normerne ikke reguleret via lokalplanen, vil det typisk være de vejledende krav fra kommuneplanen, der gøres gældende:

  • 2 p-pladser pr. bolig i åben-lav, tæt-lav bebyggelse
  • 1½ p-pladser pr. bolig i åben-lav, tæt-lav m. fælles parkering
  • 1½ p-pladser pr. bolig i etagebebyggelse
  • 1 p-plads pr. 4 boliger ved ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser
  • Ved fælles parkering skal min. ½ p-plads pr. bolig anlægges samlet

Opfyldes normerne ikke ved inddragelse af p-pladser, skal I etablere nye p-pladser et andet sted i boligområdet.

Ønsker I at placere de nedgravede containere på privat vej, skal I sammen med ansøgningen til kommunen, vedlægge referat fra den generalforsamling, hvor etableringen af de nedgravede containere blev besluttet.