Fordele og ulemper ved nedgravede containere

Hvad gælder på affaldsområdet


Flere og flere boligområder vælger nedgravede containere til deres affald.

Løsningen henvender sig til større etageboliger og til boligforeninger der ønsker fælles opsamlingsbeholdere.

Fordele ved nedgravede containere

De fylder mindre end en indhegnet affaldsgård med minicontainere på hjul.

De har en stor kapacitet, op til 7m3 afhængig af affaldstype - én beholder dækker mange boliger og fylder mindre rent fysisk.

Jorden omkring beholderen køler affaldet ned og minimerer dermed lugtgener fra affaldet.

Ulemper

Gåafstanden til en affaldsbeholder kan blive væsentlig forøget for den enkelte beboer. 

Nedgravede containere kræver opsyn og vedligehold for at kunne drives stabilt.

Som regel vil en nedgravet løsning være dyrere i etablering end traditionelle løsninger.

I øjeblikket er driftsomkostningerne ved denne løsning desværre dyrere end en tilsvarende løsning med minicontainere.

 

Delvist nedgravede affaldscontainere i Snebærhaven