Dimensionering af beholdere

Hvad gælder på affaldsområdet


Antal og størrelse af de nedgravede beholdere afhænger af antal husstande, pladsforhold og anlægsøkonomi. Kapaciteten har også betydning for hvor god driftsøkonomien bliver. 

Kontakt Agenda Centeret på tlf.: 4362 2015, eskildsen@agendacenteret.dk, så de kan hjælpe jer med at beregne, hvilken størrelse beholdere I skal have i jeres miljøspot.

Agenda Centeret videresender oplysningerne til kommunen, som skal godkende kapaciteten af beholderne.