Affaldsplan 2013-2018

Læs mere her om Albertslund Kommunes visioner, målsætninger og fokusområder på affaldsområdet fra 2013 til 2018


Affaldsplanen er et vigtigt redskab for kommunens administration af affaldsområdet.

Danmark er det land i Europa, der producerer mest affald per husstand og brænder mest affald af. I Albertslund vil vi vende udviklingen til gavn for mennesker, natur og miljø.

Derfor har Affaldsplanen 2013-2018 undertitlen Affald = Ressourcer. I planperioden frem til 2018, har vi sat nye målsætninger for genanvendelse, der er planlagt nye initiativer, der skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at komme af med det genanvendelige affald og der er fokus på at formidle og vejlede bedst muligt.

Affaldsplanen er opdelt i en hoveddel, som omfatter mål og fokusområder for planperioden, samt en bilagsdel der indeholder kortlægning og prognoser.