Affaldskortlægning for 2017

Se tal for affaldsmængder og genanvendelse i Albertslund og nabokommuner


Hvert år i februar indsender alle kommuner i Vestforbrændings opland opgørelser over det foregående års affald til Vestforbrænding.

Vestforbrænding udarbejder en affaldskortlægning for den enkelte kommune og en samlerapport for alle kommunerne i Vestforbrændings opland.

Bliv klogere på byens affald - klik på linket herunder.

Affaldskortlægning Albertslund 2017

Samlerapport Vestforbrænding 2017

 

Se affaldskortlægning for de tidligere år herunder