Adgangsforhold og placering af stativ eller beholdere

Adgangsvejen til din affaldsbeholder skal være indrettet så skraldemanden kan hente affaldet uden besvær


Hvor skal stativet eller beholder(ne) stå?
Stativ og beholdere skal placeres, så de er nemme at komme til:

  • Beholdere og stativ skal stå i terræn-niveau på et vandret, stabilt underlag af fliser, asfalt eller lignende.*
  • Skraldemanden skal kunne stå oprejst omkring stativ og beholdere og der skal være plads til, at han kan montere sækken i stativet

Adgangsvejen skal:

  • Være uden trapper eller forhøjninger
  • Have en tilpas frihøjde og bredde, så skraldemanden nemt kan komme frem med sin kærre
  • Være fast, plan og jævn uden ujævnheder*
  • Være belyst
  • Være ren, vedligholdt og fri for cykler, barnevogne og lignende og låger og døre skal kunne fastholdes i åben position
  • Ryddet for sne og gruset for is
  • Er afstanden fra vejskel til beholder/stativ mere end 20 meter - vil du blive opkrævet et årligt afstandsgebyr per beholder. 

*Skærpede krav for 370 liters beholdere

Der gælder skærpede adgangskrav, hvis I vælger at opgradere til en 370 liters beholder, da denne skal have monteret et næsehjul. Belægningen på adgangsvej og standplads skal være asfalt, beton eller fliser og der må ikke være hældning på adgangsvejen. Der skal være plads både foran og bagved beholderen, så skraldemanden kan komme til at låse næsehjulet. 

Ved skel

Generelt for alle beholdertyper/stativer kan der stilles krav om, at beholdere/sække anbringes fx ved skel senest kl. 6 på afhentningsdagen, hvis din adgangsvej ikke overholder arbejdsmiljølovgivningen.

Du ejer stativet

Du skal selv købe et nyt stativ, hvis det du har er gået i stykker eller blevet stjålet eller hvis du bare ønsker at få et nyt stativ.

Vi stiller de todelte beholdere til rådighed

Hvis din todelte beholder går i stykker, skal du henvende dig til Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 7025 7060 eller til kommunens beholderservice på affaldoggenbrug@albertslund.dk

Du får vasket beholderen en gang hvert år.

Se illustrationer i link herunder

Adgangsvej ved afhentning af sække

Adgangsvej ved afhentning af 240 liters todelte beholdere

Regler for minicontainere  

Regler for nedgravede beholdere