Adgangsveje, affaldsplaner, affaldskortlægning og regulativer

Hvad gælder på affaldsområdet


Hvor skal stativet eller beholder(ne) stå?
Stativ og beholdere skal placeres, så de er nemme at komme til:

  • Beholdere og stativ skal stå i terræn-niveau på et vandret, stabilt underlag af fliser, asfalt eller lignende.*
  • Skraldemanden skal kunne stå oprejst omkring stativ og beholdere og der skal være plads til, at han kan montere sækken i stativet

Adgangsvejen skal:

  • Være uden trapper eller forhøjninger
  • Have en tilpas frihøjde og bredde, så skraldemanden nemt kan komme frem med sin kærre
  • Være fast, plan og jævn uden ujævnheder*
  • Være belyst
  • Være ren, vedligholdt og fri for cykler, barnevogne og lignende og låger og døre skal kunne fastholdes i åben position
  • Ryddet for sne og gruset for is
  • Er afstanden fra vejskel til beholder/stativ mere end 20 meter - vil du blive opkrævet et årligt afstandsgebyr per beholder. 

*Skærpede krav for 370 liters beholdere

Der gælder skærpede adgangskrav, hvis I vælger at opgradere til en 370 liters beholder, da denne skal have monteret et næsehjul. Belægningen på adgangsvej og standplads skal være asfalt, beton eller fliser og der må ikke være hældning på adgangsvejen. Der skal være plads både foran og bagved beholderen, så skraldemanden kan komme til at låse næsehjulet. 

Ved skel

Generelt for alle beholdertyper/stativer kan der stilles krav om, at beholdere/sække anbringes fx ved skel senest kl. 6 på afhentningsdagen, hvis din adgangsvej ikke overholder arbejdsmiljølovgivningen.

Du ejer stativet

Du skal selv købe et nyt stativ, hvis det du har er gået i stykker eller blevet stjålet eller hvis du bare ønsker at få et nyt stativ.

Vi stiller de todelte beholdere til rådighed

Hvis din todelte beholder går i stykker, skal du henvende dig til Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 7025 7060 eller til kommunens beholderservice på affaldoggenbrug@albertslund.dk

Du får vasket beholderen en gang hvert år.

Se illustrationer i link herunder

Adgangsvej ved afhentning af sække

Adgangsvej ved afhentning af 240 liters todelte beholdere

Regler for minicontainere  

Regler for nedgravede beholdere

 

Affaldsplanen er et vigtigt redskab for kommunens administration af affaldsområdet.

Danmark er det land i Europa, der producerer mest affald per husstand og brænder mest affald af. I Albertslund vil vi vende udviklingen til gavn for mennesker, natur og miljø.

Derfor har Affaldsplanen 2013-2018 undertitlen Affald = Ressourcer. I planperioden frem til 2018, har vi sat nye målsætninger for genanvendelse, der er planlagt nye initiativer, der skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at komme af med det genanvendelige affald og der er fokus på at formidle og vejlede bedst muligt.

Affaldsplanen er opdelt i en hoveddel, som omfatter mål og fokusområder for planperioden, samt en bilagsdel der indeholder kortlægning og prognoser.

Albertslund Kommunes Regulativ for husholdningsaffald beskriver hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer af affald, samt dine pligter og dit ansvar.

Nedenfor kan du læse om de krav der skal opfyldes, når I som boligforening ønsker at etablere nedgravede affaldscontainere. 

Vestforbrænding har udarbejdet følgende guide, som du kan printe ud.

Link til Vestforbrændings guide til nedgravede affaldssystemer 

Når beholderne er etablerede skal de tilmeldes til tømning 4 uger før første tømning. Udfyld dette skema og send det til kuberettelser@vestfor.dk og affaldoggenbrug@albertslund.dk senest fire uger før forventet ibrugtagning.

Hvert år i februar indsender alle kommuner i Vestforbrændings opland opgørelser over det foregående års affald til Vestforbrænding.

Vestforbrænding udarbejder en affaldskortlægning for den enkelte kommune og en samlerapport for alle kommunerne i Vestforbrændings opland.

Bliv klogere på byens affald - klik på linket herunder.

Affaldskortlægning Albertslund 2018

Samlerapport Vestforbrænding 2018