Gå til hovedindhold

Erhvervspraktik i 8.-10.klasse

Elever kan fra 8. klasse komme i erhvervspraktik individuelt eller som klassepraktik, hvor hele klassen er ude den samme uge.

Indhold

  Elever i 8. og 9. klasse kan opfylde deres undervisningspligt ved at kombinere praktiske elementer med undervisning. Det kan fx være erhvervspraktik, afklarende forløb på ungdomsuddannelser eller erhvervsarbejde. Forløbet må højst strække sig over 13 uger indenfor 12 måneder. Arbejdstiden for eleverne følger den enkelte arbejdsplads, dog må eleverne kun være i praktik mellem klokken 06.00 og 20.00. Erhvervspraktik skal bidrage til elevens videre uddannelse eller afklaring.

  Typisk finder eleven praktikpladsen sammen med deres netværk. Inden eleven skal i praktik skal vejlederen have en praktikseddel med informationer om elev og praktiksted. Kontakt uddannelsesvejlederen for mere information.

  Skolen er ansvarlig for kontakten til eleven i praktikperioden. Uddannelsesvejlederen kan bidrage til forberedelsen og efterbehandlingen af praktikforløb. Her kan eleverne reflektere over deres valg, forventninger og oplevelser. 

  I særlige tilfælde kan uddannelsesvejlederen hjælpe med at skaffe en praktikplads inden for et begrænset erhvervsområde.

  Se også Undervisningsministeriets praktikpladsen.dk.

  Klassepraktik

  Hvis skolen har afsat en uge til erhvervspraktik, har skolen ansvaret for, at eleverne finder en praktikplads og afleverer praktiksedlen senest 3 uger før praktikken. Skolen betaler elevernes transportudgifter. Praktiksedlen fås hos uddannelsesvejlederen.

  Forsikring

  For, at eleven er forsikret via Statens Forsikringsordning under praktikken skal elevens praktikseddel være udfyldt og afleveret rettidigt til vejlederen i Uddannelse & Job. Læs mere på ministeriets hjemmeside om forsikring af elever i praktik.

  Sikkerhedssko

  I særlige tilfælde kan eleverne låne sikkerhedssko til praktikken. Kontakt Uddannelse & Job og udfyld skema om sikkerhedssko.

  Transportudgifter

  Hvis afstanden mellem skole og praktiksted er mere end 5 kilometer og indenfor Hovedstadsområdet kan eleven få dækket udgifter til transport. Se mere i skemaet om regler, dokumentation og udbetaling.