Mødregrupper

Sundhedsplejen tilbyder at arrangere mødregrupper til alle mødre med nyfødte børn, grupperne startes op, når der er 4-6 børn i en gruppe. I grupperne deltager både førstegangs- og flergangsfødende kvinder. I mødregruppen kan I udveksle erfaringer og støtte hinanden. Der vil være deltagelse af sundhedsplejersken ved første møde.

Babytræf for mødre under 25 år

Babytræf er et gruppetilbud til mødre under 25 år med 0-1 årige børn. Her gives rådgivning og vejledning om den nye rolle som forældre. Samtidig kan mødrene skabe et netværk med hinanden, så de kan udveksle erfaringer og støtte hinanden. 6-8 mødre mødes til babytræf en gang om ugen i ca. 2 timer med to sundhedsplejersker. Hvis du ønsker at deltage i "Babytræf", henvises du af din sundhedsplejerske.

Ventilen – et gruppetilbud til mødre med efterfødselsreaktioner

Tilbuddet skal hjælpe mødrene med hurtigere at komme gennem efterfødselsreaktionerne. I Ventilen mødes 4-5 mødre 2 timer om ugen med en sundhedsplejerske og en familieterapeut fra Familiehuset. Normalt kommer mødrene ca. 10-14 gange i Ventilen. Du henvises til gruppen efter aftale med din sundhedsplejerske og der vil være en visitationssamtale inden du starter. Fædrene tilbydes et individuelt forløb i Familiehuset, der strækker sig over ca. 3 måneder. Du henvises til tilbuddet i Familiehuset efter aftale med din sundhedsplejerske. Her vil der være en visitationssamtale, inden du starter.

Babygruppen

Babygruppen er midlertidigt pauseret

Babygruppen er et alternativ til en traditionel mødregruppe.

Taler du fx ikke så godt dansk eller har du ikke overskud til at mødes privat i en almindelig mødregruppe, så er Babygruppen nok noget for dig. Du møder andre mødre og babyer og hver gang har du også mulighed for at tale med vuggestuepædagogen eller sundhedsplejersken som deltager hver gang.  Nogle gange har vi et tema/aktivitet og nogle gange tager vi en tur ud af huset til fx bibliotek, tandlæge mv.Vi mødes hver tirsdag kl. 10.00 – 11.30

Vil du være med, så tal med din sundhedsplejerske eller ring til boligsocial koordinator Louise Østergaard Andersen på tlf. 60354635