Gå til hovedindhold

Samarbejde mellem Sundhedsplejen, daginstitutioner og skoler

Alle skoler, SFO'er, klubber, daginstitutioner og dagplejen har en fast sundhedsplejerske tilknyttet, og kan kontaktes ved behov.

Indhold

  Konsulentfunktionen i dagtilbud

  Sundhedsplejerskerne rådgiver daginstitutionerne og skolerne om hygiejne og sundhedsforhold, smitsomme sygdomme og sårbare børn.

  En gang årligt laver de hygiejnetilsyn sammen med institutionen. Her er der fokus på sammenhænge mellem hygiejne og infektioner og arbejdsgange i forhold til hygiejne og sundhed og der udarbejdes en hygiejnerapport.

  Ved sygdomsophobning kan sundhedsplejersken kontaktes med henblik på hvilke forholdsregler der evt. skal iværksættes i den forbindelse.

  Ved smitsomme sygdomme der er anmeldelsespligtige, rådgiver Styrelsen for Patientsikkerhed familier, institutioner og Sundhedsplejen

  Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed skal kontaktes ved andre smitsomme sygdomme, er det Sundhedsplejen, der står for kontakten til dem.

  Sundhedsplejerskerne kan altid kontaktes angående tvivlsspørgsmål.

  Overgang til dagtilbud

  Ved behov tilbyder sundhedsplejersken at tage en pædagog fra dagtilbud med i hjemmebesøg eller deltage ved et overleveringsmøde i vuggestue eller dagpleje, når dit barn skal starte i dagtilbud.

  I fald der er særlige opmærksomheder omkring barnets sundhed, udvikling og trivsel, kan dette med fordel koordineres ift. at barnet får den bedst mulige start.

  Samarbejde med skolen

  Sundhedsplejen indgår i det tværfaglige samarbejde, herunder Rådsmøder.

  Udover ovenstående tilbud til børn og forældre, er sundhedsplejersken sundhedsfagligkonsulent for skolen. Sundhedsplejersken kan bruges i forhold til en overordnet drøftelse af elevernes sundhed og trivsel og generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på skolen, herunder hygiejne.

  Sidst opdateret: 29. juni 2021