Gå til hovedindhold

Håndtering af persondata

Her kan du læse om, hvordan Sundhedsplejen i Albertslund håndterer dine og dit barns data.

Indhold

  Vi modtager automatisk oplysninger om dig og dit barn når du har født og hvis du har adresse i Albertslund Kommune. Det er oplysninger om: Navn, adresse, cpr. Nummer, forældremyndighed og evt. telefonnummer.

  Sundhedsplejen arbejder med afsæt i Sundhedsloven. Det betyder at Sundhedsplejen har pligt til at føre journal.
  Journalen skal dokumentere Sundhedsplejerskens indsats, observationer og undersøgelser af barnet/den unge, sundhedsplejens rådgivning, vejledning, korrespondance med læger og hospitaler, henvisninger til andre, oplysninger om familie og sundhedsforhold og øvrige relevante forhold hos forældrene. Sundhedsplejen skriver journal om/ved? hjemmebesøgene på baggrund af jeres samtaler og sundhedsplejerskens observationer.

  Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er relevant. Dine data bliver slettet efter en lovbestemt arkiveringsperiode, jf. Arkivloven. Dine data slettes i den forbindelse helt, eller overføres til Statens Arkiver.
  Du kan læse mere om arkivloven her

  Samtykke

  Vi indhenter løbende samtykke til behandling af dine data, og du kan til en hver tid bede om, at få indsigt i, hvilke data vi har om dig og dit barn. Du kan se di barns journal på sundhedsvejen.dk.

  Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved, at kontakte din sundhedsplejerske eller henvende dig på sundhedsplejens hovednummer.

  Rettigheder

  Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  Du kan læse mere om dine rettigheder her

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

  Videregivelse af data til forskning

  Sundhedsplejen i Albertslund Kommune leverer journaldata til Sundhedsstyrelsens nationale børnedatabase. Formålet med den nationale børnedatabase er en offentlig database om børns sundhed baseret på systematisk indsamling af udvalgte data fra de forebyggende børneundersøgelser hos praktiserende læge og sundhedsplejerske. Datasættet, rummer ikke oplysninger om navne eller CPR-numre, hverken om børnene, forældrene eller sundhedsplejerskerne, og formidlingen af resultaterne sker således, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Til den nationale børnedatabase indberettes oplysninger om vægt og højde, barnets udsættelse for tobaksrøg og barnets ernæring det første år, for så vidt angår amning eller ernæring med modermælkserstatning.

  Sundhedsplejen i Albertslund Kommune er medlem af den kliniske kvalitetsdatabase ”Databasen Børns Sundhed”. Databasen er forankret hos Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet.
  Kommuner, der deltager i databasesamarbejdet, indsender årligt journaldata til Databasen.
  På baggrund af de indsamlede data udarbejdes to årlige temarapporter, én om de 0-årige børn og
  én om skolebørn. Udover evidensbaseret viden om det valgte tema kan Albertslund Kommune se egne data og sammenligne sig med andre kommuner.
  De indsamlede journaldata indsendes til Statens Institut for Folkesundhed i henhold til databeskyttelseslovens § 10. Data behandles fortroligt og anvendes udelukkende til forskning. Forskerne har i deres arbejde med data ikke adgang til personidentifikation (CPR-nummer). Det datasæt, som benyttes til analyserne, rummer ikke oplysninger om navne eller CPR-numre, hverken om børnene, forældrene eller sundhedsplejerskerne, og formidlingen af resultaterne sker således, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

  Videregivelse af oplysninger

  Som udgangspunkt videregiver Sundhedsplejen ikke oplysninger om dig og dit barn uden dit samtykke. Der kan dog i særlige tilfælde videregives oplysninger til kommunale myndigheder, sundhedsvæsnet, politiet og anklagemyndigheden, dette kræver dog, at særlige regler tillader det. Det kan eksempelvis være videregivelse efter servicelovens §§ 49 a og 50 c.

  Hvis du har spørgsmål

  Du er velkommen til at kontakte Sundhedsplejen vedr. vores behandling af dine data.

  Eller…

  Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Julie Egholm. Hun er rådgiver for flere kommuner og har adresse i Høje Taastrup.

  Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiveren her

  Klagemuligheder

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her

  Sidst opdateret: 29. juni 2021