Gå til hovedindhold

Håndtering af persondata

Læs hvordan Sundhedsplejen håndterer dine og dit barns data.

Indhold

  Sundhedsplejen modtager automatisk oplysninger om dig og dit barn når du har født og hvis du har adresse i Albertslund Kommune. Det er oplysninger om: Navn, adresse, CPR-nummer, forældremyndighed og evt. telefonnummer.

  Sundhedsplejen arbejder med afsæt i Sundhedsloven. Det betyder at Sundhedsplejen har pligt til at føre journal.

  Journalen skal dokumentere Sundhedsplejerskens indsats, observationer og undersøgelser af barnet/den unge, sundhedsplejens rådgivning, vejledning, korrespondance med læger og hospitaler, henvisninger til andre, oplysninger om familie/sundhedsforhold og øvrige relevante forhold hos forældrene.

  Sundhedsplejersken skriver journal om hjemmebesøgene på baggrund af jeres samtaler og sundhedsplejerskens observationer.

  Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er relevant. Dine data bliver slettet efter en lovbestemt arkiveringsperiode, jf. Arkivloven. Dine data slettes i den forbindelse helt, eller overføres til Statens Arkiver.

  Arkivloven

  Samtykke

  Vi indhenter løbende samtykke til behandling af dine data, og du kan til en hver tid bede om at få indsigt i, hvilke data vi har om dig og dit barn.

  Du kan til en hver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte din sundhedsplejerske eller henvende dig på Sundhedsplejens hovednummer: 43 68 66 70.

  Rettigheder

  Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til Sundhedsplejens behandling af oplysninger om dig. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Sundhedsplejen.

  Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

  Videregivelse af data til forskning

  Den Nationale Børnedatabase

  Sundhedsplejen i Albertslund Kommune leverer journaldata til Sundhedsstyrelsens nationale børnedatabase.

  Den nationale børnedatabase er en offentlig database om børns sundhed, baseret på systematisk indsamling af udvalgte data fra de forebyggende børneundersøgelser hos praktiserende læge og sundhedsplejerske.

  Til den nationale børnedatabase indberettes oplysninger om vægt og højde, barnets udsættelse for tobaksrøg og barnets ernæring det første år, for så vidt angår amning eller ernæring med modermælkserstatning.

  Databasen Børns Sundhed

  Sundhedsplejen i Albertslund Kommune levere endvidere data til den kliniske kvalitetsdatabase Databasen Børns Sundhed. Databasen er forankret hos Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet.

  Kommuner der deltager i databasesamarbejdet, indsender årligt journaldata til Databasen.

  På baggrund af de indsamlede data, udarbejdes 2 årlige temarapporter, 1 om de 0-årige børn og 1 om skolebørn. Udover evidensbaseret viden om det valgte tema, kan Albertslund Kommune se egne data og sammenligne sig med andre kommuner i landet.

  HOPE

  Sundhedsplejen i Albertslund Kommune leverer også data til forskningsprojektet HOPE.

  Formålet med projektet er at blive klogere på, hvorfor nogle forældre
  udvikler en fødselsdepression, mens andre ikke gør.

  Resultaterne af arbejdet vil løbende blive omtalt og beskrevet på hjemmesiden: www.hope.au.dk

  Udlevering af data er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Al data vil blive forsvarligt behandlet og anonymiseret. Der udleveres data for børn født i Albertslund Kommune i perioden 01.04.2019-31.12.2021.

  Håndtering af indsamlet data

  Det indsamlede journaldata indsendes til Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsens nationale børnedatabase og Aarhus Universitet i henhold til databeskyttelseslovens §10. Data behandles fortroligt og anvendes udelukkende til forskning. Forskerne har i deres arbejde med data ikke adgang til personidentifikation (CPR-nummer). Det datasæt, som benyttes til analyserne, rummer ikke oplysninger om navne eller CPR-numre, hverken om børnene, forældrene eller sundhedsplejerskerne, og formidlingen af resultaterne sker således, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

  Videregivelse af oplysninger

  Som udgangspunkt videregiver Sundhedsplejen ikke oplysninger om dig og dit barn uden dit samtykke. Der kan dog i særlige tilfælde videregives oplysninger til kommunale myndigheder, sundhedsvæsnet, politiet og anklagemyndigheden. Dette kræver dog, at særlige regler tillader det. Det kan eksempelvis være videregivelse efter servicelovens §49A og §50C.

  Spørgsmål

  Du er velkommen til at kontakte Sundhedsplejen vedr. vores behandling af dine data.

  Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Julie Egholm. Hun er rådgiver for flere af landets kommuner og har adresse i Høje Taastrup.

  Databeskyttelsesrådgiver

  Klagemuligheder

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

  Datatilsynets kontaktoplysninger