Gå til hovedindhold

For forældre: Det betyder noget for jer, når jeres barn fylder 18 år

Når jeres barn bliver myndig, kan det få stor betydning for husstanden, da barnet ikke længere betragtes som barn, men som voksen.

Indhold

  Som myndig er han/hun selv ansvarlig for, at kunne forsørge sig selv. Det betyder, at en række tilskud bortfalder, da der er andre regler, som gælder for myndige personer.

  Blandt andet er der en lang række ydelser, som man kan blive vurderet til. Disse ydelser spænder fra hjælp til praktiske opgaver over motivation til hverdagen. Sådanne ydelser bliver altid bevilget efter en konkret vurdering. Der tages altid udgangspunkt i den mindst muligt indgribende hjælp.

  De mest markante ændringer er normalt, at:

  • I og med, at jeres barn er 18 år, bortfalder de kompenserende ydelser til jer som forældre.
  • Modtager I indkomstbaseret støtte fra det offentlige, skal i være opmærksomme på, at der kan ske ændringer, da jeres barn nu får en månedlig indtægt, og forventes at bidrage til husstanden.
  • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste bortfalder.
  • Modtog jeres barn hjemmehjælp inden det 18. år, vil han/hun blive kontaktet af visitationen. Typisk vil hjælp til eksempelvis bad og rengøring fortsætte, men da den unge nu bliver vurderet efter andre regler, kan der ske ændringer i hjælpen.

  Godt på vej mod voksenlivet