Gå til hovedindhold

Undervisning

I Albertslund Kommune arbejder skolerne med udvalgte fælles mål og indsatser. De er beskrevet på denne side.

Indhold

  Albertslund Kommune ønsker at nedbringe elevfraværet. Det er en målsætning i arbejdet med skolestrategien ’Folkeskole i fællesskab’.

  En indsats for at nedbringe elevernes fravær er en central indsats i arbejdet med at højne det faglige niveau og trivslen på kommunens skoler. I samarbejdet omkring nedbringelse af elevernes fravær indgår udover skolerne også PPR og Afdelingen for Børn & Familie. 

  Skolerne har samtidig øget deres fokus på at registrere elevernes fravær korrekt.

  I Albertslund Kommune møder alle elever i skolerne kulturelle tilbud. Det sker via Kulturtrappen, hvor der er planlagt forløb for hver enkelt årgang i samarbejde med byens kulturinstitutioner.

  Oversigt over kulturtilbuddene for de enkelte årgange i skoleåret 2022/2023:

  • 0. årgang: Forløb med Musikskolen
  • 1. årgang: Forløb med Musikskolen
  • 2. årgang: Kroppedal Miniplanetarium
  • 3. årgang: Forløb med Kroppedal om stenalderen
  • 4. årgang: Forløb med Billedskolen
  • 5. årgang: En oplevelse med drama/teater
  • 6. årgang: Elevbyrådsdagen om demokratisk dannelse
  • 7. årgang: Forløb med Vikingelandsbyen
  • 8. årgang: Forløb med Folkebiblioteket
  • 9. årgang: Teaterforestilling med Mungo Park

  Den Næste Generation er en læreplan for fællesskab og trivsel i Albertslund Kommunes folkeskoler. Læreplanen er delt op i forløb på hvert enkelt klassetrin for 0. klasse til og med 10. klasse.

  Læreplanen Den Næste Generation er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne, enheden Sundhed &
  Udvikling, Sundhedsplejen og Den Kriminalpræventive Enhed. Planen har særligt fokus på at styrke
  muligheden for, at børn og unge indgår i positive og sunde fællesskaber samt at mindske risikoadfærd
  blandt kommunens børn og unge. Den er en videreudvikling af læreplanen Den Robuste Generation,
  som udkom i 2016.

  I læreplanen Den Næste Generation arbejdes der målrettet med at styrke positive fællesskaber og
  mindske risikoadfærd. Gennem de forskellige forløb bliver eleverne klædt på til at mærke (og stå fast på)
  egne følelsesmæssige grænser og være i stand til at pejle omgivelsernes forventninger og sociale normer.

  Albertslund Kommune deltager i det nationale projekt Børneliv i Sund Balance. Projektet løber fra 2020 til 2024 og tager udgangspunkt i vidensbaserede indsatser, der fremmer børnefamiliers muligheder for at trives i fællesskaber, spise sundt og være fysisk aktive. Målgruppen er børn i aldersgruppen 0 til 10 år.

  I Albertslund har vi en række tilbud til børn med særlige behov. Særlige behov kan for eksempel skyldes indlæringsvanskeligheder, fysiske eller psykiske handicaps eller problemer i familien. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) står til rådighed med vejledning til forældre og til personale i kommunens daginstitutioner, skoler, SFO'er og klubber. I PPR arbejder psykologer, talehørekonsulenter, specialpædagogiske udviklingskonsulenter og pædagogiske vejledere. Du kan læse mere om PPR's ydelser via dette link: PPR.

  Tosprogede elever i 1.-9. klasse tilbydes modersmåls-/nationalsprogsundervisning i tre timer om ugen.

  Undervisningen begynder i august.

  Tilbuddet gives kun til elever

  • fra EU-lande (kun i EU-sprog), eller fra lande der er omfattet af EØS-aftalen
  • fra Grønland og Færøerne
  • hvor den ene eller begge barnets forældre har ophold i Danmark som flygtning, eller hvis eleven selv har flygtningestatus

  I april måned annonceres i Albertslund Posten, hvordan tilmeldingen foregår.