Gå til hovedindhold

Skoleskift og transport

Dit barn har mulighed for at skifte skole. I helt særlige tilfælde kan vi sørge for transport til og fra skole

Indhold

  Hvis en række forhold er opfyldt, kan et barn gå i en folkeskole i kommunen uden for barnets skoledistrikt. 

  Dit barn har mulighed for at skifte til en anden skole. Kontakt dit barns nuværende skole for at høre nærmere.

  Der er mulighed for, at et barn kan blive på sin hidtidige skole, selvom barnet flytter til en anden kommune. Kontakt barnets skole for at høre nærmere.

  Børn, der flytter til kommunen under skoleforløbet, indskrives på distriktsskolen i Albertslund, eller en anden ønsket skole hvis der er ledig plads.

  Børn, der bor i en anden kommune end Albertslund og ønsker, at blive optaget på en skole i Albertslund, skal henvende sig på den ønskede skole, hvis barnet skal gå i 1.-10. klasse. Hvis barnet skal starte i 0. klasse, skal forældre henvende sig til Skoler & Uddannelse på tlf. 4368 68 68.

  I bestemte situationer sørger Albertslund Kommune for at transportere børn til og fra skole. Kontakt skolen for at høre nærmere.

  Hvis en række forhold er opfyldt, kan et barn gå i en folkeskole i kommunen uden for barnets skoledistrikt. Som hovedregel optages et barn i folkeskolen i det skoledistrikt, hvor barnet bor.

  Hvilken skole tilhører dit barn

  Du kan se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til (link) her . Når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger.

  Du kan også henvende dig til Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk, hvis du ikke kan se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til.

  Frit skolevalg

  Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole i kommunen uden for distriktet, hvis:

  • Den gennemsnitlige klassekvotient ikke forventes at ville overstige 25 børn.
  • Der er flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole.

  I helt særlige tilfælde kan Skoler & Uddannelse også beslutte, at et barn kan optages eller ikke optages på en skole uden for barnets skoledistrikt, selvom de ovennævnte begrænsninger gælder.

  Hvis du ønsker, at dit barn bliver optaget på en anden folkeskole end barnets distriktsskole skal du meddele dette via web-indskrivningen når I skriver jeres barn op til skolestart elektronisk.

  Webindskrivningen er åben ca. en måned hver efterår, og distriktsskolen sender brev ud til jer med information når det er tid.

  Tosprogede børn

  For tosprogede børn, der skal have sprogstøtte, gælder der dog særlige regler. Du kan finde reglerne på siden "Indskrivning af tosprogede børn" (Link)

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk.

  Dit barn har mulighed for at skifte til en anden skole.

  Hvis I ønsker, at jeres barn skal skifte fra en folkeskole til en anden folkeskole i Albertslund under skoleforløbet, skal I henvende jer til skolelederen på den skole, som barnet går på. Her udfylder I ansøgningen "Ønske om skoleflytning".

  Efter en samtale, videresender skolen ansøgningen til den ønskede skole med en udtalelse om, om skolen kan anbefale, at barnet skifter skole.

  Barnet optages herefter på den ønskede skole, hvis:

  • Klassekvotienten på det pågældende klassetrin ikke derved bringes op over 24 elever.

  Der er flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole.

  Det er skolelederen på den ønskede skole, der træffer afgørelsen. Skolelederen giver jer og elevens hidtidige skole besked.

  Hvis ansøgningen imødekommes, kan jeres barn starte på den nye skole, så snart i og den hidtidige skole, har fået afgørelsen.

  I helt særlige tilfælde kan Skoler & Uddannelse dog beslutte, at et barn ikke kan skifte til den ønskede skole.

  For tosprogede børn på basisdansk hold (0. - 1. klasse) og for elever i specialklasser og lignende gælder særlige regler for skoleflytning, og de kan som udgangspunkt ikke flytte skole.

  Du kan få flere oplysninger hos Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk

  Privatskole eller en folkeskole i en anden kommune

  Forældre, der bor i Albertslund, og som ønsker, at deres barn skal flyttes til en privatskole eller en folkeskole i en anden kommune, skal henvende sig til den ønskede skole. Du kan læse mere om privatskoler og folkeskoler i andre kommuner på vores hjemmeside her.

  Der er mulighed for, at et barn kan blive på sin hidtidige skole, selvom barnet flytter til en anden kommune.

  Flytning fra Albertslund

  Børn, der flytter fra kommunen, har ret til at fortsætte på den hidtidige skole resten af deres skoleforløb, hvis eleven går i en normalklasse uden særlige støtteforanstaltninger, og hvis klassekvotienten på fraflytningstidspunktet er på 24 eller derunder på det pågældende klassetrin på skolen.

  Hvis klassekvotienten er over 24, foretager skolen en konkret vurdering af, om barnet kan fortsætte i den hidtidige klasse og skole.

  Hvis du ønsker, at dit barn skal fortsætte med at gå på sin nuværende skole, skal du kontakte skolelederen på skolen

  Barnet kan også flytte til skolen i det nye skoledistrikt. Her gælder de samme regler som beskrevet under "Skoleskift under skoleforløbet". 

  Flytning til Albertslund

  Forældre til barnet skal henvende sig til skolelederen på distriktsskolen for at blive optaget på skolen.

  Du kan se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til, på dette link: skoledistrikt. (Når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger).

  Du kan henvende dig til Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk, hvis du ikke kan se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til.

  Der gælder særlige regler for tosprogede elever i 0. og 1. klasse, så forældre til tosprogede elever i 0. og 1. klasse skal henvende sig i Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk.

  Dit barn skal gå på en anden folkeskole i Albertslund end distriktsskolen
  Hvis du ønsker det, kan dit barn optages på den ønskede skole, hvis:

  • Klassekvotienten på det pågældende klassetrin ikke derved bringes op over 24.
  • Der er flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole.

  Du skal henvende dig til den skole, som du ønsker at dit barn bliver optaget på for at høre, om der er plads til dit barn på skolen. Hvis der ikke er plads, kan dir barn blive skrevet op på en venteliste.

  Dit barn skal fortsætte på sin hidtidige skole
  Hvis du ønsker at dit barn fortsætter på sin hidtidige skole i en anden kommune, skal du henvende dig til fraflytningskommunen for at høre, om dit barn kan fortsætte på skolen.

  Hvis dit barn kan fortsætte på sin hidtidige skole, skal du kontakte Skoler & Uddannelse i Albertslund og fortælle, hvad dit barns CPR-nummer er, og hvilke skole han eller hun går på.

  Eventuelle transportudgifter vil ikke blive refunderet af Albertslund Kommune.

  Forældre, der bor i en anden kommune end Albertslund og ønsker, at deres barn bliver optaget på en skole i Albertslund, skal henvende sig på den ønskede skole, hvis barnet skal gå i 1.-10. klasse.

  Hvis barnet skal i børnehaveklasse, skal I henvende jer i Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk.

  Barnet kan som udgangspunkt optages på skolen efter samme kriterier, som børn fra Albertslund.

  Dermed kan barnet som udgangspunkt optages på den ønskede skole, hvis:

  • Klassekvotienten på det pågældende klassetrin ikke derved bringes op over 24.
  • Der er flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole.

   

  I bestemte situationer sørger Albertslund Kommune for at transportere børn til og fra skole.

  Som forælder sørger du selv for dit barns transport til og fra folkeskolen (distriktsskolen).
  Folkeskoleloven har en bestemmelse om at Kommunen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet af børn, der har længere til distriktsskolen end:

  • 2½ km i 0.-3. klassetrin
  • 6 km i 4.-6.klassetrin
  • 7 km. i 7.-9.klassetrin
  • 9 km i 10.klasse.

  Der er ingen børn i Albertslund der har så langt til distriktsskolen, at de kan få transporten betalt.
  Vælger du, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, er udgifter til transport Kommunen uvedkommende. Du betaler selv evt. transport.

  Hvis dit barn er henvist til specielle undervisningstilbud på andre skoler end distriktsskolen, sørger kommunen for transport efter reglerne om længere skolevej. Det foregår ved at dit barn får et buskort, som gælder til de offentlige busser.

  Albertslund Kommune sørger for transport til og fra skole af syge elever. Eksempelvis en elev med brækket ben, som det ikke må støttes på.

  Du skal henvende dig på dit barns skole, hvis I på grund af skader har behov for midlertidig transport til og fra skole.