Gå til hovedindhold

Skoler og SFO

Her kan du finde adresser og telefonnumre til skoler, SFO og klubber i Albertslund.

Indhold

  Egelundskolen

  Egelundsvej 8-10
  2620 Albertslund
  Tlf: 43 64 73 50
  E-mail: egelundskolen@albertslund.dk
  Link til hjemmeside: http://egelundskolen.aula.dk

  SFO

  Egeskoven (SFOI)

  Egelundsvej 9
  2620 Albertslund
  Tlf: 43 64 43 27
  E-mail: egeskoven@albertslund.dk

   

  KLUB (SFOII og SFOIII)

  Bakkens Hjerte

  Galgebakken Torv 2-6
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 64 10 25
  E-mail: bakkens.hjerte@albertslund.dk
  (I Albertslund Kommune er der frit klubvalg)

  Herstedvester Skole

  Herstedvestervej 44-46
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 68 73 40
  E-mail: herstedvesterskole@albertslund.dk
  Link til hjemmeside: http://herstedvesterskole.aula.dk

   

  SFO I

  Herstedvester Skole
  Herstedvestervej 44
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 68 73 40
  Email: sfoherstedvester@albertslund.dk

  SFO
  Herstedvester Skole har tre afdelinger og en fritliggende SFO:

  Lysthuset

  Herstedvestervej 46
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 68 66 62
  E-mail: lysthuset@albertslund.dk

  Lærkelængen

  Herstedvestervej 52
  2620 Albertslund
  Tlf.: 26 37 76 74
  E-mail: laerkelaengen@albertslund.dk

  Stjernen

  Herstedvestervej 50
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 64 16 67
  E-mail: stjernen@albertslund.dk

  Baunegård

  Gl. Landevej 47
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 64 54 36
  E-mail: baunegaard@albertslund.dk

  KLUB (SFOII og SFOIII)

  Baunegård (SFOII)

  Gl. Landevej 47
  2620 Albertslund
  Tlf: 43 64 54 36
  E-mail: baunegaard@albertslund.dk

  Klub Nord (gratis værested)

  (Gratis værested)

  Stensmosevej 14
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 64 02 56
  (I Albertslund Kommuner er der frit klubvalg)

  Herstedlund Skole

  Nyvej 5
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 68 71 50
  E-mail: herstedlundskole@albertslund.dk
  Link til hjemmeside: www.herstedlundskole.aula.dk 

  SFO Herstedlund Skole (SFOI)

  Nyvej 11
  2620 Albertslund
  Tlf: 43 68 71 50
  E-mail: sfo.herstedlund.skole@albertslund.dk 

  KLUB (SFOII og SFOIII)

  Svanen

  Svanens Kvt. 34
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 64 63 41
  E-mail: svanen@albertslund.dk

  Ungehuset Hedemarken (gratis værested)

  (Gratis værested)

  Hedemarksvej 16
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 64 47 00

  (I Albertslund Kommune er der frit klubvalg)

  Herstedøster Skole

  Trippendalsvej 2
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 68 73 00
  E-mail: herstedosterskole@albertslund.dk
  Link til hjemmeside: http://herstedosterskole.aula.dk 

  SFOI

  Herstedøster Skole
  Trippendalsvej 2
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 68 73 00
  E-mail: sfoherstedosterskole@albertslund.dk

  SFO
  Herstedøster Skole har tre afdelinger og en fritliggende SFO:

  Bifrost

  Gl. Landevej 25 D
  2620 Albertslund
  Tlf.: 40 24 76
  84 / 40 24 75 17
  E-mail: bifrost@albertslund.dk

  Hjerter To

  Gl. Landevej 25 B
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 63 95 95
  E-mail: hjerter.to@albertslund.dk

  Kastanjehuset

  Gl. Landevej 25 C
  2620 Albertslund
  Tlf.: 51 71 44 25
  E-mail: kastanjehuset@albertslund.dk

  Storagergård

  (Fritliggende SFO)
  Gl. landevej 15
  2620 Albertslund
  Tlf.: 51 71 44 25
  E-mail: Storagergaard@albertslund.dk

  KLUB (SFOII og SFOIII)

  Storagergård

  Gl. landevej 15
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 45 40 77
  E-mail: Storagergaard@albertslund.dk

  Albertslund Ungecenter

  Ungecenteret ligger på to adresser:

  Liljens kvarter 2 og Gymnasievej 1
  2620 Albertslund

  Kontakt-oplysninger:

  Tlf.: 43 64 22 15
  E-mail: ungecenter@albertslund.dk
  Du finder ungecenterets hjemmesides på dette link: www.ungecenter.albertslund.dk

  KLUB

  Basecamp

  Albertsvænge 5
  2620 Albertslund
  Tlf.: 43 64 07 05

  Brøndagerskolen

  Nordmarks Allé 20
  2620 Albertslund
  Tlf: 43 68 72 00
  E-mail: brondagerskolen@albertslund.dk

  Brøndagerskolen er et helhedstilbud for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

  Du finder Brøndagerskolens hjemmesides på dette link Brøndagerskolens hjemmeside

  Barnet udmeldes med en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden via den Digitale Pladsanvisning.

  Med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende, udmeldes alle børn af SFOI pr. 30. april det år, de går i 3. klasse. Information om overgang fra SFOI til klub (SFOII) fra 1. maj det år, barnet går i 3. klasse, gives via AULA til alle forældre. Læs mere om klubberne her.

  Såfremt barnet er indmeldt i anden kommune, og barnet får plads i SFOI i Albertslund Kommune, skal forældrene selv udmelde barnet fra tidligere SFO. Dette skal gøres ved at kontakte Pladsanvisningen i den kommune, barnet tidligere var indmeldt i.