Gå til hovedindhold

Valg til skolebestyrelsen

Der var i foråret 2022 valg til bestyrelserne på Albertslund Kommunes folkeskoler. Bestyrelserne består af syv forældrerepræsentanter, to elevrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Næste gang der afholdes valg til skolebestyrelserne er i foråret 2026.

Indhold

  Skolebestyrelsesvalg

  Der mange gode grunde til at stille op til skolebestyrelsen. Du får blandt andet indflydelse på skolens udvikling, hverdag og elevernes grunduddannelse.

  • Du hjælper børnene ved at gøre skolen bedre.
  • Du får indblik i en af vores vigtigste samfundsinstitutioner, skolepolitik og skoleudvikling.
  • Du får erfaring som bestyrelsesmedlem og kompetencer, du kan tage med dig.
  • Du får et godt netværk gennem gode kontakter til andre forældre. 

  Skolernes ledelser inviterer i samarbejde med skolebestyrelserne, til et valgmøde på skolen. På valgmødet kan du høre om arbejdet i skolebestyrelsen, og du har mulighed for at stille op som kandidat til skolebestyrelsen.

  For at stille op til valget skal du have forældremyndighed over et barn, der er indskrevet på skolen. Du kan også stille op, hvis du er forældre til et barn, som skal starte i 0. klasse den 1. august.

  Du har også mulighed for at stille op, hvis du er plejeforælder eller stedforældre. Tal med skolelederen eller valgbestyrelsen på barnets skole, hvis du er i tvivl, om du kan stille op.

  Du kan stille op som kandidat til skolebestyrelsen på flere måder.

  Hvis du ikke har mulighed for at stille op på valgmødet, kan du henvende dig til skolelederne inden valgmødet og melde dig som kandidat til skolebestyrelsen.
  Du kan indtil 10 dage efter valgmødet, give skolens leder besked om, at du ønsker at stille op som kandidat til skolebestyrelsen.

  Hvis de opstillede kandidater kan aftale fredsvalg på skolen, skal skolebestyrelsen ikke vælges ved afstemning, men gennem indbyrdes aftale mellem kandidaterne.

  Hvis kandidaterne ikke laver en aftale om fredsvalg, skal der holdes kampvalg til skolebestyrelsen.

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til skolen leder på den enkelte skole.

  Undervisningsministeriet bekendtgørelse nr. 28 af 14 januar 2014 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

  § 6. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

  1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.

  2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.

  3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.

  4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.

  5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

  Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.