Gå til hovedindhold

Måling, lov og politikker

-

Indhold

  Måling, lov og politikker

  Her kan du finde link til nationale og kommunale love og regler, samt styrelsesvedtægten for Skoler.

  Dagtilbudsloven

  Folkeskoleloven

  Ungdomsskoleloven

  Styrelsesvedtægt for skolerne i Albertslund

  Bilag til Styrelsesvedtægt for skolerne i Albertslund

  Her kan du finde de politikker og strategier, der ligger som grundlag for arbejdet i Skoler & Uddannelse.

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget grundlaget for arbejdet i skoler og klubber. 

  Skolestrategi 2022-2026 Folkeskole i fællesskab

  Skolereform i Albertslund 2014

  Bevægelsesstrategi

  Mad- og måltidspolitik

  Børne- og Ungepolitik

  Sammenhængende børnepolitik

  Kompetenceudviklingsplan, 2014-2020

  Folkeskolen er en kommunal opgave. Ifølge folkeskoleloven har den enkelte kommunalbestyrelse det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen – herunder tilsynspligt.

  Tilsynet gennemføres blandt andet gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet.

  Kvalitetsrapport

  Kvalitetsrapporten er en lovpligtig rapport, hvor vi beskriver skolernes niveau i forhold til nationale og lokale mål for skoleområdet. Desuden skal rapporterne danne grundlag for dialog blandt politikere, ledere, lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forvaltning og andre, der interesserer sig for skoleområdet i Albertslund Kommune.

  Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2017-18 og 2018-19

  Kvalitetsrapport for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019

  Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2015-16 og 2016-17

  Kvalitetsrapport for skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 

   Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2014-15: 

  Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014-15 

  Hvis du har spørgsmål om kvalitetsrapportens indhold, er du velkommen til at kontakte Skoler & Uddannelse.

  Brugertilfredshedsundersøgelse

  Tilsyn gennemføres gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet. Desuden blev der i efteråret 2014 for første gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn, som går i skole, SFO, klub eller dagtilbud i Albertslund.

  Her kan du læse hovedrapporten fra undersøgelsen:

  Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 - Hovedrapport

  Du finder beredskabsplanen m.m. her.