Gå til hovedindhold

Måling, lov og politikker

Læs mere om Albertslunds Kommunes politikker og strategier for skoleområdet.

Indhold

  Måling, lov og politikker

  Her kan du finde link til nationale og kommunale love og regler, samt styrelsesvedtægten for skolerne i Albertslund Kommune.

  Dagtilbudsloven

  Folkeskoleloven

  Ungdomsskoleloven

  Styrelsesvedtægt for skolerne i Albertslund

  Bilag til Styrelsesvedtægt for skolerne i Albertslund

  Her kan du finde de politikker og strategier, der ligger som grundlag for arbejdet på skoleområdet:

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget grundlaget for arbejdet i skoler og klubber. 

  Skolestrategi 2022-2026 Folkeskole i fællesskab

  Børne- og Ungepolitik

  Sammenhængende børnepolitik

   

  Folkeskolen er en kommunal opgave. Ifølge folkeskoleloven har den enkelte kommunalbestyrelse det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen – herunder også tilsynspligten med skolerne.

  Tilsynet gennemføres blandt andet gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet.

  Kvalitetsrapport

  Kvalitetsrapporten er en lovpligtig rapport, hvor vi beskriver skolernes niveau i forhold til nationale og lokale mål for skoleområdet. Desuden skal rapporterne danne grundlag for dialog blandt politikere, ledere, lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forvaltning og andre, der interesserer sig for skoleområdet i Albertslund Kommune.

  Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2017-18 og 2018-19

  Kvalitetsrapport for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019

  Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2015-16 og 2016-17

  Kvalitetsrapport for skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 

   Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2014-15: 

  Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014-15 

  Hvis du har spørgsmål om kvalitetsrapportens indhold, er du velkommen til at kontakte Skoler & Uddannelse.

  Brugertilfredshedsundersøgelse

  Tilsyn gennemføres gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet. Desuden blev der i efteråret 2014 for første gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn, som går i skole, SFO, klub eller dagtilbud i Albertslund.

  Her kan du læse hovedrapporten fra undersøgelsen i 2014:

  Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 - Hovedrapporten

  Obs.: Siden Beredskabsplanens publikation har Socialstyrelsen ændret navn til Social- og Boligstyrelsen samt opdateret deres hjemmeside.
  Derfor kan de to links på side 4 findes her:

  Og linket på side 28 findes her: