Gå til hovedindhold

Eleverne i Albertslund går i en digital skole

Alle eleverne i folkeskolerne og på UngeCentret har fået udleveret enten en iPad mini eller en Chromebook. Tiltaget skal fremme elevernes brug af it i undervisningen og formålet er at understøtte, at alle bliver så dygtige, de kan.

Indhold

  Elever i Albertslund går i en digital skole, som ruster dem til at klare sig godt i det digitaliserede samfund og ikke mindst i deres videre uddannelsesforløb. Alle elever i folkeskolerne og på UngeCentret får udleveret en Chromebook. Tiltaget skal fremme elevernes brug at IT i undervisningen og formålet er at understøtte, at alle bliver så dygtige, de kan.

  Albertslund arbejder for at give elever de bedste muligheder for at tilegne sig digitale færdigheder. Det betyder en skole med fuld IT-integration i alle fag og på alle klassetrin og med mulighed for, at elever i Albertslund har brugen af IT som en almen dannelseskompetence.

  Vision for "Den Digitale Skole":

  • I "Den digitale Skole" er de nye læringsmuligheder, som
   ligger i den integrerede anvendelse af IT i alle klasser og alle fag, en
   naturlig del af hverdagen og tilgængelig i alle klasselokaler og faglokaler.
  • I "Den digitale Skole" samarbejder elever og lærere i dagligdagen om
   IT-læring ud fra en kritisk og reflekterende synsvinkel.
  • I "Den digitale skole" mestrer lærerne såvel gamle analoge som nye IT-baserede læringsformer.
  • I "Den digitale skole" udnyttes potentialet i brugen af IT til at understøtte elever med særlige vanskeligheder.
  • I "Den digitale skole" anvendes IT som et naturligt værktøj i skole-hjem samarbejdet.

  Alle elever får stillet et digitalt værktøj til rådighed; iPads til indskolingen og Chromebooks til mellemtrin og udskoling.

  IPad mini i indskolingen

  Der er uanede mængder af muligheder for små programmer. 
  Albertslund Kommune tilbyder apps via app´en 'Catalog', som ligger på din iPad. Nogle er der allerede betalt for - andre er gratis.
  Du skal hente apps i app'en 'Catalog'. Indkøbte apps henter du dér, når enten fællesskabet eller den enkelte skole eller klasse har besluttet at anskaffe nye apps.

  iPad'en er et undervisningsmiddel og tilhører skolen. Den stilles til rådighed, så længe du går på skolen. Ved fraflytning skal iPad´en afleveres på skolen

  Chromebook på mellemtrin og i udskolingen

  Chromebook er en type computer, hvor alle dokumenter bliver gemt i skyen.

  Du kan ikke installere egentlige programmer på en Chromebook, men du kan installere web-baserede programmer og genveje. Alle programmer/Google Apps hentes fra Googles Webshop.

  Dokumenter, regneark, billeder mm. oprettes og bliver automatisk gemt online på dit personlige Google Drev.
  Hvis du  ikke har adgang til internettet, kan du arbejde lokalt på computeren. Når du igen kommer online gemmes filerne automatisk på dit drev.

  Chromebooken er et undervisningsmiddel og tilhører skolen. Den stilles til rådighed, så længe du går på skolen. Ved fraflytning skal Chromebooken afleveres på skolen.

  Erstatning

  En iPad er et dyrt arbejdsredskab, så det er vigtigt, at du passer godt på det.

  Man kommer til at erstatte de skader, der er sket.
  Hvis du ikke passer godt på din IPad/Chromebook og med vilje for eksempel træder på den eller gør den våd med vilje, kan der blive tale om, at du skal betales erstatning.

  Du kan altså blive erstatningsansvarlig, hvis du med vilje har forårsaget skade, ødelæggelse, bortkomst, eller hvis du har undladt at passe forsvarligt på det udleverede. Kort sagt: Hvis du har handlet på en måde, hvor du burde vide bedre og som andre børn på samme alder, almindeligvis ved.

  Når der er tale om hændelig skade, ødelæggelse eller bortkomst, hvor du ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt vil skolen/kommunen dække udgiften og der vil ikke blive krævet erstatning. Det er dig, som skal give en rimelig, troværdig og overbevisende forklaring af hændelsesforløbet.

  En erstatningen afhænger af værdien af det udleverede, og efter omstændighederne vil et erstatningsansvar kunne lempes, så der ikke skal betales fuld erstatning. Kommunen kan efter lov om hæftelse for børns erstatningsansvar, rette krav om erstatning for beskadigelse eller bortkomst mod forældrene for hver skadegørende handling eller udeladelse.

  Du skal henvende dig på skolen, hvis du har spørgsmål.

  Alle elever i folkeskolerne og på UngeCentret i Albertslund har enten fået udleveret en Chromebook eller iPad mini, som skal være med til at understøtte læringen i alle fag.

   Tanker omkring brugen af it i skolen

  Færden på nettet

  Med UNI-login kan alle få adgang til digitale læremidler, som vi har tegnet abonnementer på.

   

  På alle elevers digitale redskaber (Chromebooks eller iPad mini) ligger programmet AppWriter. Det er et program, der understøtter læsning og skrivning for alle elever - også dyslektikere. Eleverne i Albertslund har med deres UNI-login adgang til AppWriter.

  Installation af AppWriter på iPad:

  1. Download "AppWriter Skole" fra appstore 
  2. Start app'en fra din iPad.

  Første gang du logger på, får du brug for en licensnøgle. Den har it-vejlederne på skolen. Spørg ham eller hende.

  Du kan finde ordbogseditor via dette link: dictionaryeditor.

  Her kan du oprette ordbøger. Ordbøger du senere kan dele med andre.