Gå til hovedindhold

Inddragelse af forældre

Forældre har gode muligheder for at påvirke deres barns skole gennem skolebestyrelser og skoleråd.

Indhold

  Forældre kan stille op til skolebestyrelsen på deres barns skole, ligesom de kan stemme til skolebestyrelsesvalget. Hver folkeskole i Albertslund har en sin egen skolebestyrelse.

  I skolebestyrelsen er der syv forældrerepræsentanter, der valgt af og blandt forældrene til eleverne på skolen. Derudover er der to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter, mens skolelederen er sekretær for skolebestyrelsen.

  Forældrene vælger en ny skolebestyrelse hvert fjerde år. Sidste valg til skolebestyrelserne i Albertslund var i foråret 2022.

  Du kan se skolebestyrelsens medlemmer på skolens egen hjemmeside.

  Skolebestyrelsen har mange spændende opgaver. De fastlægger eksempelvis principper for:

  • undervisningens rammer, børnenes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen, elevernes placering i klasser og fordeling af de undervisningstimer, der er tildelt skolen
  • samarbejde mellem skole, hjem og SFO
  • arbejdets fordeling mellem lærere og pædagoger
  • fællesarrangementer for elever, f.eks. lejrskoleophold, praktik m.v.

  De godkender:

  • disponeringen af det budget, som kommunalbestyrelsen har fastlagt for skolen
  • undervisningsmidler
  • ordensregler

  Skolebestyrelsen har også indflydelse på:

  • forsøgs- og udviklingsarbejder
  • alle spørgsmål, der vedrører skolen
  • ansættelse af lærere og ledere

  Du kan læse styrelsesvedtægten på dette link: styrelsesvedtægten for skolerne i Albertslund.