Gå til hovedindhold

For unge med handicap: Hvad sker der, når du fylder 18 år

Når du runder 18 år, er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig. Det betyder, at der stilles nye krav til dig, som fylder år, men du får også nye muligheder.

Indhold

  Den største ændring for dig er, at dine forældre ikke længere bliver involveret i kontakten med kommunen. Hvis du selv ønsker, at dine forældre fortsat skal involveres, skal du give tilladelse til det.

  At blive 18 år betyder også, at du som udgangspunkt er myndig og dermed også ansvarlig for, at forsørge og tage vare på dig selv. Det betyder også, at de regler som gjaldt for dig mens du var barn, ikke nødvendigvis stadig gælder når du er myndig.

  Som udgangspunkt forsvinder alle de ydelser, som kommunen har givet dig inden du blev myndig, men afhængig af dit behov vil de blive erstattet af nye ydelser. Uanset hvilken hjælp/vejledning du har fået tidligere, vil du blive kontaktet af kommunen for at afklare, hvilken hjælp du skal bruge.

  Hvis du allerede inden du fylder 18 år modtager personlig eller praktisk hjælp, vil du blive besøgt af en visitator med henblik på at give den rette hjælp og/eller træning. Der vil altid blive lavet en vurdering af, om du kan lære at klare nogle opgaver selv. Her i Albertslund Kommune kalder vi det "Mestring af eget liv".

  I praksis betyder det, at det først vurderes om du kan fungere og klare dig i eget hjem evt. med en støttekontaktpersonordning, eller om du skal have hjælp og træning i forskellige dagligdagsopgaver. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, afdækkes mere omfattende tilbud.

  Sidst opdateret: 7. juni 2021