Gå til hovedindhold

Virksomhedsplan og strategier

-

Indhold

  En strategi for det pædagogiske arbejde i dagtilbud 2020 til 2024.

  Strategien Kvalitet i dagtilbud, udtrykker lokale ambitioner i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene i Albertslund. Den er delt op i to dele:

  1. Den styrkede pædagogiske læreplansom beskriver det fælles nationale pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og dertilhørende 12 mål. Samt og hvad det lovpligtige arbejde med læreplanen handler om.
  2.  Pejlemærker for god kvalitetsom uddyber de faglige ambitioner, der skal understøtte arbejdet med kvalitet i dagtilbuddene i Albertslund.

  Læs Kvalitet i Dagtilbud 2020 - 2024 her

  Virksomhedsplanen gælder for det samlede dagtilbudsområde i Albertslund.

  Virksomhedsplanen er gældende for det samlede dagtilbudsområde. Den skal skabe fælles retning og ramme for vores mål og handlinger. Virksomhedsplanen er limen, som operationelt binder os sammen i en stærk faglighed til gavn for vores børn, familier og medarbejdere.

  Læs virksomhedsplan 2020-2021

  Læs Virksomhedsplan 2018-2019

  I Albertslund Kommunes dagtilbud spiser børnene økologisk mad. Samtidig har institutionerne fokus på, at børnene får gode erfaringer med at bevæge sig.

  Økologisk mad

  I vores institutioner spiser børnene sund, økologisk mad som f.eks. grøntsager og fuldkorn. Både vuggestue- og børnehavebørn får tilbudt frokost og mellemmåltid, når de er i institution. Mad spiller en central rolle i institutionernes liv og pædagogik, derfor lærer børnene, hvor den kommer fra, og hvad der sker i processen fra jord til bord.

  Læs Albertslund Kommunes Madpolitik her

  Bevægelse og leg

  Fysisk aktivitet er også et væsentligt aspekt af vores dagtilbud. De fysiske aktiviteter vi laver med børnene understøtter deres udvikling af kropslige færdigheder, og gennem leg får børnene en positiv indstilling til det at bevæge sig.

  Læs Albertslund Kommunes Bevægelsesstrategi her

  Hver sommer afholder vi Albertslunds populære Børnefestuge.

  Hvert år arrangerer pædagogerne i kommunens dagplejer, daginstitutioner og skolefritidsordninger en børnefestuge under devisen "Børn og voksne gør noget sammen". 

  Børnefestugen foregår på festpladsen, der også omfatter en teltlejr, hvor et stort antal børn og voksne overnatter i ugens løb. Hvert år er der et tema, som for eksempel eventyr eller vikingetiden, og der serveres økologisk mad. Alt i alt deltager omkring 3.000 børn i festugen, og forældrene møder talstærkt op til grillaftener.

  Du kan læse mere på Børnefestugens hjemmeside.

  Kvalitetsrapporten giver en status på den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet.

  I kvalitetsrapporten er der blandt andet samlet oplysninger om sprogvurderinger, antallet af sene skolestartere, sygefravær, antallet af pædagogiske medarbejdere pr. barn og uddannelsesniveauet hos det pædagogiske personale i alle institutioner i Albertslund.

  Formål

  Baggrunden for kvalitetsrapporten er, at regeringen og KL i økonomiaftalen 2010 besluttede, at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.  Det er KL der har lavet skabelonen til kvalitetsrapporten, som Albertslund og 34 andre kommuner bruger. Dermed kan Albertslund også sammenligne sig med disse kommuner.

  Læs kvalitetsrapporten 2018 2019

  Læs kvalitetsrapporten 2015

  I Albertslund er sprogarbejdet en af grundstenene i dagtilbuddets pædagogik.

  Målet er at alle børn udvikler gode sproglige og kommunikative kompetencer. Et rigt sprog og gode kommunikative færdigheder er betydningsfulde for børn i deres samvær med andre, i legen og i udforskningen af verden – både i dagtilbuddet og i børnenes videre uddannelse.

  Dagtilbuddene lægger vægt på at give børnene mulighed for daglige dialoger og for at opleve glæden ved bruge og lege med sprog i mangfoldige aktiviteter.

  Pjece om sprogindsatsen

  Du finder beredskabsplanen her