Gå til hovedindhold

Indsatser og strategier i daginstitutioner

Her findes oplysninger om særlige indsatser i dagtilbud. Læs også om Børnefestugen og Albertslunds kvalitetsrapport for dagtilbud.

Indhold

  Strategien Kvalitet i dagtilbud er en strategi for det pædagogiske arbejde i dagtilbud 2020 til 2024, som udtrykker lokale ambitioner i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene i Albertslund.

  Den er delt op i to dele:

  1. Den styrkede pædagogiske læreplansom beskriver det fælles nationale pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og dertilhørende 12 mål. Det lovpligtige arbejde med læreplanen indgår også.

  2. Pejlemærker for god kvalitetsom uddyber de faglige ambitioner, der skal understøtte arbejdet med kvalitet i dagtilbuddene i Albertslund.

  Læs Kvalitet i Dagtilbud 2020 - 2024 her

  I Albertslund Kommunes dagtilbud spiser børnene økologisk mad. Samtidig har institutionerne fokus på, at børnene får gode erfaringer med at bevæge sig.

  Økologisk mad

  I Albertslunds institutioner spiser børnene sund, økologisk mad som f.eks. grøntsager og fuldkorn. Både vuggestue- og børnehavebørn får tilbudt frokost og mellemmåltid, når de er i institution. Mad spiller en central rolle i institutionernes liv og pædagogik, derfor lærer børnene, hvor den kommer fra, og hvad der sker i processen fra jord til bord.

  Læs Albertslund Kommunes Madpolitik her

  Bevægelse og leg

  Fysisk aktivitet er også et væsentligt aspekt i Albertslunds dagtilbud. De fysiske aktiviteter med børnene understøtter deres udvikling af kropslige færdigheder, og gennem leg får børnene en positiv indstilling til det at bevæge sig.

  Læs Albertslund Kommunes Bevægelsesstrategi her

  Hvert år afholder Albertslunds institutioner den populære Børnefestuge.

  Det er pædagogerne i kommunens dagplejer, daginstitutioner og skolefritidsordninger, der arrangerer børnefestugen under devisen "Børn og voksne gør noget sammen". 

  Fysisk omfatter Børnefestugen en festplads og en teltlejr, hvor et stort antal børn og voksne overnatter i ugens løb.

  Hvert år er der et tema, som for eksempel eventyr eller vikingetiden, og der serveres økologisk mad. Alt i alt deltager omkring 3.000 børn i Børnefestugen, og forældrene møder talstærkt op til grillaftener.

  Du kan læse mere på Børnefestugens hjemmeside.

  Kvalitetsrapporten giver en status på den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet.

  I kvalitetsrapporten er der blandt andet samlet oplysninger om sprogvurderinger, antallet af sene skolestartere, sygefravær, antallet af pædagogiske medarbejdere pr. barn og uddannelsesniveauet hos det pædagogiske personale i alle institutioner i Albertslund.

  Formål

  Baggrunden for kvalitetsrapporten er, at regeringen og KL i økonomiaftalen for 2010 besluttede, at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

  Det er KL der har lavet skabelonen til kvalitetsrapporten, som Albertslund og 34 andre kommuner anvender. Albertslund kan derfor også sammenligne sig med disse kommuner.

  Læs kvalitetsrapporten 2018 - 2019

  Læs kvalitetsrapporten 2015

  I Albertslund er sprogarbejdet en af grundstenene i dagtilbuddets pædagogik.

  Målet er, at alle børn udvikler gode sproglige og kommunikative kompetencer. Et rigt sprog og gode kommunikative færdigheder er betydningsfulde for børn i deres samvær med andre, i legen og i udforskningen af verden – både i dagtilbuddet og i børnenes videre uddannelse og fritidsliv.

  Dagtilbuddene lægger vægt på at give børnene mulighed for daglige dialoger og for at opleve glæden ved at bruge og lege med sprog gennem mangfoldige aktiviteter.

  Pjece om sprogindsatsen

  Obs.: Siden Beredskabsplanens publikation har Socialstyrelsen ændret navn til Social- og Boligstyrelsen samt opdateret deres hjemmeside.
  Derfor kan de to links på side 4 findes her:

  Og linket på side 28 findes her: