Gå til hovedindhold

Daginstitutioner og dagpleje

Oversigt over dagtilbud i Albertslund Kommune.

Indhold

  I Albertslund er der 14 kommunale daginstitutioner fordelt med 2 børnehaver samt 12 integrerede daginstitutioner, som både har vuggestue og børnehave. Albertslund har også en dagpleje. I den ene børnehave er der også tilknyttet SFO.

  Når et barn er indmeldt i en integreret daginstitution i Albertslund, er barnet garanteret at kunne gå dér indtil skole- og SFO-start.

  Daginstitutionerne kan bestå af én eller flere afdelinger. Nogle daginstitutioner har afdelinger, der ligger på samme matrikel, mens andre består af flere afdelinger, hvor der er fysisk afstand mellem.

  Dagplejecentret
  Naverland 28, 2600 Glostrup.

  Du kan læse om Dagplejen, Legestuen og Gæstehuset - på dagplejecentrets hjemmeside.

  Børnehaven Søndergård
  Herstedvesterstræde 2

  Børn fra 2 år og 10 måneder frem til SFO-alderen:

  Børnehuset Baunegård
  Gl. Landevej 47

  Børn fra 0 år til 5 år:

  Børnehuset Brillesøen har 2 afdelinger:
  Kærmosen - Tranehusene 75 
  Tranekæret - Tranehusene 77 

  Børnehuset Damgården 
  har 2 afdelinger:
  Bækken-  Damgårdsvej 16
  Jægerhytten - Damgårdsvej 22

  Børnehuset Hyldespjældet
  Store Torv 40

  Børnehuset Kastanjen
  Rypehusene 15 til 19, 

  Børnehuset Lindegården
  Hedemarksvej 20 til 22

  Børnehuset På Sporet har 3 afdelinger:
  Kanen - Liljens kvarter 8
  Trinbrættet - Vognporten 5
  Vognporten - Vognporten 7

  Børnehuset Roholmhaven har 3 afdelinger:
  Mælkebøtten - Degnehusene 53
  Valmuen - Degnehusene 115
  Snerlen - Degnehusene 113

  Børnehuset Stensmosen
  Stensmosevej 12

  Børnehuset Sydstjernen
  Hjortens kvarter 9

  Børnehuset Toftekær
  Egelundsvej 6C

  Børnehuset Troldehøj
  Egelundsvej 6E

  Børnehuset Ved Vejen
  Gl. Landevej 47B

  Som en del af Budgetaftalen 2019 indførtes ret til orlov fra dagtilbud i kortere perioder. 

  Læs retningslinjerne her

  Ansøgningsskema

  Takster 2023
  Taksten for en deltids vuggestueplads udgør 2.101 kr. i 2023
  Taksten for en deltids børnehaveplads udgør 1.144 kr. i 2023

  Læs om deltidsplads her

  Tilskudssatser 2023
  Tilskuddet for børn fra 0 år til 2,9 år er på 36 kr. pr. time.
  Tilskuddet for børn fra 2,10 år og frem til skolestart er på 19 kr. pr. time.

  Læs om kombinationstilbud her

  Se på et kort hvor Albertslunds daginstitutioner ligger.

  Kort over daginstitutioner

  Læs vores retningslinjer omkring frokostordning.

  Frokostordning