Gå til hovedindhold

Daginstitutioner

Oversigt over dagtilbud i Albertslund Kommune.

Indhold

  I Albertslund er der 14 kommunale daginstitutioner, et børnehavetilbud og den kommunale dagpleje. 

  Af de 14 institutioner, er de 13 integrerede og har derfor både vuggestue og børnehave. Når et barn er indmeldt i en daginstitution i Albertslund, er barnet garanteret at kunne gå der indtil SFO-start.

  Daginstitutionerne kan bestå af én afdeling, men kan også have op til tre afdelinger. Nogle daginstitutioner har afdelinger, der ligger på samme matrikel, mens andre består af flere afdelinger, hvor der er afstand i mellem. 

  Dagplejecentret - Damgårdsvej 20. '

  Du kan læse om Dagplejen, Legestuen og Gæstehuset - på dagplejecentrets hjemmeside.

  Børnehaven Søndergård - Herstedvesterstræde 2, 2620 Albertslund

  Børn fra 2 år og 10 måneder - klub alder

  Børnehuset Baunegård - Gl. Landevej 47, 2620 Albertslund

  Børn fra 0 til 5 år

  Børnehuset Brillesøen har to afdelinger:
  Kærmosen Tranehusene 75 
  Tranekæret Tranehusene 77 

  Børnehuset Damgården 
  har to afdelinger:
  Bækken Damgårdsvej 16
  Jægerhytten Damgårdsvej 22

  Børnehuset Hyldespjældet Store Torv 40, 2620 Albertslund

  Børnehuset Kastanjen  
  Rypehusene 15 til 19, 2620 Albertslund

  Børnehuset Lindegården  
  Hedemarksvej 20 til 22, 2620 Albertslund

  Børnehuset På Sporet  har tre afdelinger:
  Kanen Liljens kvarter 8, 2620 Albertslund
  Trinbrættet  Vognporten 5, 2620 Albertslund 
  Vognporten  Vognporten 7, 2620 Albertlund

  Børnehuset Roholmhaven har tre afdelinger:
  Mælkebøtten  Degnehusene 53, 2620 Albertslund
  Valmuen  Degnehusene 115, 2620 Albertslund
  Snerlen  Degnehusene 113, 2620 Albertslund

  Børnehuset Stensmosen Stensmosevej 12, 2620 Albertslund

  Børnehuset Storken Storkens kvarter 12, 2620 Albertslund

  Børnehuset Sydstjernen Hjortens kvarter 9, 2620 Albertslund

  Børnehuset Toftekær Egelundsvej 6C, 2620 Albertslund

  Børnehuset Troldehøj Egelundsvej 6E, 2620 Albertslund 

  Børnehuset Ved Vejen Gammel Landevej 47B, 2620 Albertslund 

  Som en del af Budgetaftalen 2019 indførtes ret til orlov fra dagtilbud i kortere perioder. 

  Læs retningslingerne her

  Ansøgningsskema

  Se på et kort hvor i Albertslund daginstitutionerne ligger.

  Kort over daginstitutioner