Børn og unge

I Albertslund har vi fokus på vi børns trivsel og sundhed. Derfor prioriterer vi gode skoler og institutioner, sund skolemad og spændende fritidstilbud.


I Albertslund vil vi sikre kvalitet, sammenhæng og helhed i de kommunale tilbud til børn og unge gennem en samlet børn og unge-politik.

Vi er kendt for en høj standard på skole- og institutionsområdet og vi vægter børnenes sundhed højt. I både vuggestuer og børnehaver er der for eksempel økologisk bespisning.

De  grønne omgivelser, badesøen og  de mange gode fritids- og kulturtilbud til børn og unge gør Albertslund til en attraktiv by for børnefamilier.