Drift & Service

Albertslund kommune er opdelt i to overordnede områder


Drift & Service
Albertsvænge 5
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 67 72

Afdelingschef for Drift & Service: Klaus Nielsen, mail: klaus.nielsen@albertslund.dk

I afdelingen findes følgende enheder:

Rengøringsafdelingen
Rengøringsledere:
Jeanette Palmquist, mail: jeanette.palmquist@albertslund.dk
Lillian Børner, mail: lillian.borner@albertslund.dk

Intern service, Vagt og Rådhuskantinen
Leder: Poul Erik Gotfredsen, mail: poul.erik.gotfredsen@albertslund.dk

Materialegården
Leder: Keld Frandsen, mail: keld.frandsen@albertslund.dk