Niels Carsten Bluhme

Direktørforum i Albertslund består af tre medlemmer. Kommunaldirektøren og de to områdedirektører.


Direktør for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Tlf. 4368 6701

Mail: niels.carsten.bluhme@albertslund.dk