By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Afdelingerne i Albertslund kommune er fordelt på tre overordnede områder, samt det politiske organ i kommunalbestyrelsen. Se mere om de enkelte afdelinger herunder.


By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse ledes af områdedirektør Niels Carsten Bluhme. Områdedirektøren har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling og indgår i kommunens øverste ledelse.

Underafdelinger og ledere:

Områdedirektør
Niels Carsten Bluhme
4368 6701
niels.carsten.bluhme@albertslund.dk

Borger & Arbejdsmarked
Jan Eriksen
4368 7401
jan.eriksen@albertslund.dk

By, Kultur & Fritid
Henriette Krag (konstitueret)
4368 6140
henriette.krag@albertslund.dk

Miljø & Teknik
Susanne Kremmer
4368 6743
susanne.kremmer@albertslund.dk

Drift & Service
Klaus Nielsen
4368 6770
klaus.nielsen@albertslund.dk