Børn, Sundhed & Velfærd

Afdelingerne i Albertslund kommune er fordelt på tre overordnede områder, samt det politiske organ i kommunalbestyrelsen. Se mere om de enkelte afdelinger herunder.


Børn, Sundhed & Velfærd ledes af en områdedirektør. Områdedirektøren har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling og indgår i kommunens øverste ledelse.

Underafdelinger og ledere:

 

Områdedirektør
Kristina Koch Sloth
kristina.koch.sloth@albertslund.dk 

Den Kriminalpræventive Enhed
Kasper Fisker
4368 6959
kasper.fisker@albertslund.dk

Sundhed, Pleje & Omsorg
Ida Kock Møller
2331 5502
ikm@albertslund.dk

Social & Familie
Peter Rymann
4368 6525
pjv@albertslund.dk

Dagtilbud
Merete Løkkegaard
4368 6120
merete.loekkegaard@albertslund.dk 

Skoler & Uddannelse
Henriette Krag
4368 6140
henriette.krag@albertslund.dk