Kurser

Som medarbejder i Albertslund Kommune er det muligt at deltage i forskellige kurser


Kurserne kan blandt andet give dig faglig viden, kendskab til kommunes it-værktøjer og videreudvikle dine personlige færdigheder i samtaleteknikker og personlig planlægning. 

Nogle af de tværgående generelle kurser, som måske kan være relevant for dig er for eksempel:

 • Introduktionskursus for nyansatte
 • Introduktionskursus for nye ledere
 • MED-uddannelsen
 • Økonomikurser
 • PULS (personaleudviklings- og lønsamtaler)
 • Leder i en sparetid
 • Valgfagstilbud ved professionshøjskoler
 • Konfliktopløsning og –mediering
 • Lederkursus for sjakbajser, teknisk serviceledere mv.
 • Acadre
 • Decentral lønstyring og håndtering af dagpenge
 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
 • Digital ledelse

Udover disse generelle kurser tager de lokale arbejdspladser og forvaltninger initiativ til relevante kurser på de enkelte områder.