Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelse


Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelse
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

Afdelingen er en del af direktørområdet By, Miljø & Beskæftigelse med Niels Carsten Bluhme som direktør. I afdelingen er der tre centre: Jobcenter, Borger & Ydelsescenter samt Erhvervs & Udviklingscenter.

Afdelingschef for Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelse er Jan Eriksen, mail: Jan.eriksen@albertslund.dk

Borger & Ydelsescenter
Sagsbehandling på sager vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge, folkeregister, udstedelse af sundhedskort og sygesikringsbeviser, begravelseshjælp, økonomisk friplads, vielser, social bedrageri, pladsanvisning, den kommunale boliganvisning, beboerindskudslån, kørekort, ejendomsskatter, opkrævning af kommunens tilgodehavender samt lån til betaling af ejendomsskatter.

Leder: Jette Lau

Henvendelse:
Borgerogydelsescenter@albertslund.dk
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf.: 43 68 68 68

Erhvervs & Udviklingscenter
Erhvervs & Udviklingscentret koordinerer Albertslund Kommunes erhvervspolitiske tiltag. Centret varetager udvikling af kommunens erhvervsstrategi og udmøntning af denne. Centret tager initiativer i forhold til erhvervsservice, hjælp til iværksætteri, vækststrategier, innovation og omstilling samt sikrer udvikling i forskellige tværgående netværk. Erhvervs & Udviklingscentret gennemfører desuden udviklingsaktiviteter på hele afdelingens områder.

Leder: Katrine Buhl Møller

Henvendelse:
erhverv@albertslund.dk
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf.: 43 68 68 68

Jobcenter Albertslund
Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver for borgere og virksomheder i Albertslund, formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdskraftfastholdelse, etablering af afklarings- og aktiveringsforløb m.v. Ligeledes varetager jobcentret opgaver i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Jobcentret varetager det forberedende arbejde i forhold til tilkendelse af førtidspension og kan bevilge ressourceforløb, fleksjob, revalidering, løntilskud, virksomhedspraktik, mentor m.v. 

Team Arbejdsmarkedsparate
Leder: Fatima Achiban

Team Afklaring
Leder: Lene Clausen

Team Sygedagpenge
Leder: Dorte Rommelhoff

Team Sekretariat
Leder: Dorte Rommelhoff

Virksomhedsteamet
Leder: Ulla Lorentzen

Decentrale enheder:

Jobhuset
Leder: Thomas Børager

Se http://www.jobcenter.albertslund.dk/Jobhuset.aspx

Kantineprojekt
Leder: Bente Frese

Henvendelse:
Jobcenter@albertslund.dk
Jobcenter Albertslund
Bytorvet 25
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 74 00
http://www.jobcenter.albertslund.dk/