Økonomi & Stab


Økonomi & Stab
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund.
Tlf. 43 68 68 68 * fax 43 68 69 27.
mail: okonomiogstab@albertslund.dk

Økonomi & Stab varetager en række opgaver for den politiske ledelse, den øverste administrative ledelse og for den samlede organisation. Afdelingen rummer dermed en række fælles ressourcer i organisationen.

Deudover er Økonomi & Stab er en tværgående afdeling som blandt andet består af økonomi, digitalisering, personalejura, og kommunikation.

Det er desuden Økonomi og Stab, som varetager det praktiske arbejde i forbindelse med budget og regnskab, ligesom afdelingen bidrager med økonomiske analyser og beregninger i forbindelse med udarbejdelse af sager til politisk behandling og i forbindelse med økonomiopfølgningen på området.

Underafdelinger og ledere:

Chef
Helle Wagner Gehlert
4368 6010
helle.wagner.gehlert@albertslund.dk

Souschef
Nicolai Tomas Schubart
4368 7620
nicolai.tomas.schubart@albertslund.dk

IT-support, Teknik og udvikling
Galina Ianchina
4368 6020
Galina.Ianchina@albertslund.dk

HR og Udvikling
Nicolai Tomas Schubart
4368 7620
nicolai.tomas.schubart@albertslund.dk

Lønadministration
Frank Harms Rasmussen
4368 6544
frank.harms.rasmussen@albertslund.dk

Økonomidrift
Nicolai Tomas Schubart
4368 7620
nicolai.tomas.schubart@albertslund.dk

Økonomistyring
Helle Wagner Gehlert
4368 6010
helle.wagner.gehlert@albertslund.dk

Indkøb og udbud
Galina Ianchina
4368 6020
Galina.Ianchina@albertslund.dk

Politik
Helle Wagner Gehlert
4368 6010
helle.wagner.gehlert@albertslund.dk

Sekretariat
Nicolai Tomas Schubart
4368 7620
nicolai.tomas.schubart@albertslund.dk