Kortlægning af PCB-holdigt affald


Bygninger skal kortlægges for PCB-holdige materialer, hvis screeningen viser mistanke om forekomster af PCB-materialer. Screeningen foretages i sammen med anmeldelse af byggeaffald.

Kortlægning af PCB-holdigt affald