Fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning for farligt affald


Hvis du vil bortskaffe dit ikke-genanvendeligt farlige affald uden om den kommunale indsamlingsordning, skal du søge om fritagelse fra den kommunale ordning.

Fritagelse fra indsamlingsordning for farligt affald