Anmeldelse og afmelding af olietanke - erhverv


Olietanke der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes. Der skal sendes en erklæring til kommunen når olietanken er sløjfet.

Skema til anmeldelse og afmelding af olietanke