Anmeldelse af støj og støvende aktiviteter


Midlertidige aktiviteter som kan føre til støj og støvgener, f.eks. i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning skal anmeldes 14 dage inden arbejdet begyndes.

Anmeldelse af støj og støvende aktiviteter