Anmeldelse af farligt affald


Når din virksomhed flytter til kommunen og har farligt affald, skal du huske at anmelde det til kommunen.

Anmeldelse af farligt affald