Anmeldelse af asbest


Asbestholdigt affald skal anmeldes til Albertslund Kommune uanset mængden. Herefter anviser kommunen asbestaffaldet til et godkendt modtageanlæg.

Anmeldelse af asbest